"Eskola, Joona" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Vapaaehtoisen tilintarkastuksen kysyntä Suomessa 

   Eskola, Joona (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuonna 2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaan pienyrittäjällä on ollut mahdol-lisuus valita tilintarkastaja vapaaehtoisesti tiettyjen raja-arvojen puitteissa. Tämän tut-kimuksen tarkoituksena oli selvittää niitä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.