"Erkkilä, Laura" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Opintojaksopalaute HAAGA-HELIAn laadunhallintajärjestelmässä 

   Erkkilä, Laura (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu -työn tarkoitus on tutkia opintojaksopalautteen hyödyntämistä osana HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laatutyötä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tutkimuksen kannalta tärkeitä teoria-asioita ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.