"Enlund, Anna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Puhekieliset piirteet ja niiden kääntäminen Napapiirin sankarit -elokuvassa 

   Enlund, Anna (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Denna pro gradu-avhandling handlar om talspråkliga drag i filmöversättning. Mitt material består av den finskspråkiga filmen Napapiirin sankarit, samt dess svenskspråkiga textning. Syftet är att undersöka vilka talspråkliga ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.