"Ekström, Soila" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Palvelujen ulkoistamisen vaikutus yrityksen kannattavuuteen 

   Ekström, Soila (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko palvelujen ulkoistamisella vaikutusta yri- tyksen kannattavuuteen. Ulkoistamisen taloudellisia vaikutuksia on tutkittu vasta vähän, koska vaikutusten mittaaminen on haastavaa ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.