"Blomqvist, Noora" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Sisäisen viestinnän suhde työmotivaatioon ja sitoutumiseen verkosto-organisaatiossa 

   Blomqvist, Noora (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sisäisen viestinnän mahdollisuuksia organisaation toimijoiden sitouttamisessa ja motivoinnissa. Tutkimuskohteena oli voittoa tavoittelemattoman verkosto-organisaation sisäinen viestintä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.