"Blomqvist, Mika" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Markkinoiden tilan vaikutus contrarian-sijoitusstrategiaan Suomen osakemarkkinoilla 

   Blomqvist, Mika (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia, voidaanko contrarian-sijoitusstrategiaa hyödyntämällä ansaita epänormaaleja tuottoja pitkällä aikavälillä Suomen osa-kemarkkinoilla vuosina 1998–2008. Tämän lisäksi tutkitaan, onko ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.