"Aaltonen, Jenni" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Palvelukonseptin asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

   Aaltonen, Jenni (19.11.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Asiakaskokemus on trendisana, joka on kulkenut kirjallisuudessa käsi kädessä palveluiden kanssa. Asiakaskokemukseen vaikuttaa asiakkaiden kokonaiskuva palvelukokemuksesta. Voidaan ajatella, että asiakaskokemuksen kehittäminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.