- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Internetin hyödyntäminen ohjelmistoalan kansainvälisessä markkinointistrategiassa 

   Mutka, Sari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ohjelmistoteollisuuden yritykset hyödyntävät internetiä kansainvälistymisessä. Tavoitteeseen pyritään analysoimalla tekijöitä, jotka vaikuttavat ohjelmistoalan yritysten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Internetin väärennetyt asiakasarviot ja niiden tunnistaminen 

   Laurila, Anssi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Internetin merkitys kuluttajien tiedonhakukanavana on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Kuluttajat etsivät tietoa tuotteista ja palveluista internetin arviointisivustoilta ja tekevät ostopäätöksiä asiakasarvioiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • INTERNETPALVELUN TUOTANTOSTRATEGIAT TUOTANTOPROSESSIN ERI VAIHEISSA 

   Laatikainen, Anssi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Internetyhteys on tärkeä tuote nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Siitä on kehittynyt miltei veteen ja sähköön verrattavissa oleva välttämättömyystuote nykyajan ihmiselle. Internetyhteys tuotteena muodostuu sekä itse yhteydestä, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Intia aluemaantieteellisen tutkimuksen kohteena 

   Sandström, Sarita (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Intia on eteenpäin pyrkivä kehitysmaa, jonka vuotuinen talouskasvu on ollut poikkeuksellisen korkea viimeiset vuodet. Intia on sekä kulttuuriltaan että maantieteeltään hyvin moniulotteinen maa eikä sitä voi ongelmitta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Into the Lion’s Den. Discourse Analysis of Refugee Crisis related Opinion Pieces in Helsingin Sanomat in Autumn 2015 

   Suutala, Jenni Sofia Jasmiina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maailmanlaajuinen pakolaiskriisi huipentui ja laajeni läpi Euroopan syksyllä 2015. Vuosikausia kestänyt sota ja sorto, väkivaltaisuudet ja ihmisoikeuksien rikkomukset Lähi-idässä johtivat joukkopakoon, jonka myötä suuri ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Investigating stakeholders' perceptions of HR contribution: A case study in a multinational corporation 

   Buri, Essi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   HR functions have undergone a substantial transformation and the role of HR has changed from an administrative operator to a strategic business partner. Companies are striving for organizational effectiveness, and it has ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Investigating the effects of operating profiles on the engine reliability 

   Remy, Nicolas (2017)
   Diplomityö
   The target of this thesis was to find an efficient way of working or a method that could be used for sorting out the operating profiles of diesel engines in a dredger vessel. The work focused on exploring the load profiles ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Investment Value In Nordic Security Analysts Recommendations? 

   Ojansuu, Eero (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   The value of equity research has been a debated subject for a long time. After the market crash in 2000 the media criticed the equity research business for misleading investors to buy stocks with no real value and at the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IoT-pohjaisen palvelukonseptin arvopohjainen kehitys hotellisektorille 

   Kaakinen, Ilkka (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Teollinen internet on suhteellisen uusi teknologian malli/IT-ratkaisu, mikä tunnetaan myös nimillä Kaiken Internet (Internet of everything) ja Asioiden Internet (Internet of Things, IoT) (Shrouf & Miragliotta 2015). The ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat vakuusoikeudet ja niiden muutospaineet 

   Kukkonen, Outi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on systematisoida irtaimeen omaisuuteen kohdistuvien vakuusoikeuksien käyttöä ja muutoskehitystä näiden vakuusoikeuksien ympärillä. Irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat vakuusoikeudet on hyvin laaja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Irtisanomisilmoituksen vaikutus osakekurssiin: empiirinen tutkimus suomalaisten pörssiyhtiöiden irtisanomisista vuosina 2006-2009. 

   Laurila, Virva (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kansainvälisen kilpailuympäristön kehitys ja yritysten toiminnan tehostaminen vaikuttavat entistä voimakkaammin työmarkkinoihin myös Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelut ja irtisanomiset ovat nousseet 2000-luvulla yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IRTISANOMISOIKEUS JA LOJALITEETTIPERIAATE - Koherenssi vai konflikti? 

   Viljakainen, Henna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muutokset liiketoimintaympäristössä sekä uusien sopimusteorioiden synty ovat muuttaneet myös sopimuskäsitystä ja sopimusoikeuden alaa. Lojaliteettiperiaatteen korostuneen painoarvon myötä myöskään sopimuksen päättymistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Irtisanomisten vaikutukset jäljelle jääneisiin työntekijöihin 

   Ala-Reinikka, Jenny (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten irtisanomiset eivät kosketa pelkästään irtisanottuja työntekijöitä, vaan ne vaikuttavat monella tavalla ja jopa pitkäaikaisesti myös irtisanomisilta välttyneisiin, jäljelle jääneisiin työntekijöihin. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IRTISANOMISTEN VAIKUTUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN – Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten irtisanomiset 

   Willman, Jaro (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia henkilöstön irtisanomisten vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Irtisanomisten suhdetta kannattavuuteen tutkittiin vuosilta 2009–2013 Helsingin pörssissä noteeratuissa yrityksissä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Irtisanomisten vaikutus yrityksen suorituskykyyn: empiirinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä v. 2005-2011 

   Pihlaja-Kuhna, Anni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähtökohtaisesti irtisanomisiin päätyneiden yritysten oletetaan suoriutuvan taloudellisesti heikommin kuin yritysten, jotka eivät ole irtisanoneet henkilökuntaansa. Voimakkaasti globalisoituneilla markkinoilla irtisanomisiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Is ecological packaging the new black? 

   Åkerfelt, Lotta-Fiona (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Environmental responsibility is a trend that is reflected in the activities of many stakeholders. At the same time, the role of packaging, and in particular the evaluation of packaging materials, has become a key issue. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Is Momentum Trading Strategy Still Profitable? Evidence from the Stocks in S&P 500 Index in 2000–2015 

   Martikainen, Antti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The topic of this master’s thesis is momentum trading strategy. The purpose of this thesis is to examine if 6-2, 12-2 and 12-7 momentum trading strategies are profitable in 2000–2015, when the portfolios are formed from ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Is Technical Analysis Profitable? Evidence from Finnish Stock Market 

   Mutikainen, Samu (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis aims to evaluate the performance of technical analysis methods in the Finnish stock market. The predictive power and profitability of technical analysis is a controversial topic among academics and professionals. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Isi on tässä" Kulttuurisen ja yhteiskunnallisen isyyden representaatio suomalaisissa naistenlehdissä 

   Kälkäjä, Anni (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä diskurssit tuottavat kulttuurisen ja yhteiskunnallisen isyyden representaatioita suomalaisissa naistenlehdissä ja millainen isyydestä tuotettu representaatio on. Representaation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Isännöinnin palvelusopimus - Ennakoitavuutta ja selkeyttä sopimusten laadintaan 

   Hautanen, Mirkka (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Isännöintialalla vallitsee ennennäkemätön murros. On selvää, että isännöinnin on kyettävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ammattitaitoisella osaamisella. Suunnitelmallinen ja ennakoiva sopiminen on pitkäjänteisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.