- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Hankinnan suorituskyvyn ja tehokkuuden mittaristo 

   Peltomaa, Jussi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työssä kehitetään teolliseen hankintaan liittyvä hankinnan suorituskyvyn ja tehokkuuden mittaristo olemassa olevaan kemianteollisuuden yritykseen. Kehitetty mittaristo koostuu yhteensä seitsemästä erilaisesta mittarista. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankinta-asiakirjojen julkisuus 

   Alankola, Atte (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkiset hankinnat ovat merkittävä osa Suomen julkista taloutta. Julkisia hankintoja tehdään vuosittain useilla kymmenillä miljardeilla euroilla ja ne toteutetaan pääasiassa julkisilla varoilla. Tutkielmassani käsittelen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HANKINTALAKI – ELINTARVIKKEIDEN HANKINTAPROSESSI 

   Parkkonen, Sanna (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähes joka viides suomalainen käyttää julkisia ruokapalveluita päivittäin ja lähes jokainen suomalainen käyttää jossakin elämänsä vaiheessa julkisia ruokapalveluita. Julkisilla elintarvikehankinnoilla on suuri merkitys ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankintaosaaminen lastensuojelun sijaishuollon hankinnoissa 

   Viljanen, Tiia (11.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomessa julkisten hankintojen arvo on jo lähes liki viidesosa bruttokansantuotteesta. Julkiset hankinnat ovat iso menoerä kunnille. Verorahoja on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, mutta toiminnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankintapäätöksen perusteleminen 

   Lintunen, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on osa hallintotoimintaamme. Kilpailuttaminen on tuotu osaksi kansallista lainsäädäntöämme mm. lain julkisista hankinnoista kautta. Lainmukaiset hankintayksiköt ovat velvollisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Harkinnanvaraisten erien vaikutus tilintarkastuspalkkion suuruuteen 

   Hokkanen, Jaana (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoitus on tutkia vaikuttaako asiakasyrityksen harkinnanvaraisten erien määrä tilintarkastuspalkkioon. Tutkielman lähtökohtana on oletus siitä, että harkinnanvaraisten erien suurempi määrä nostaa tilintarkastajan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Harkinnanvaraisten erien yhteys tilintarkastajan konsultointipalkkioihin ja riippumattomuuteen 

   Viitanen, Heli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko tilintarkastajalle maksettujen konsultointipalkkioiden määrällä yhteyttä yrityksen harkinnanvaraisten erien määrään. Tilintarkastajan kokonaispalkkiot haluttiin ottaa tarkasteluun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Harmaa talous & korruptio Suomessa 

   Forsius, Niklas (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Harmaata taloutta ja korruptiota on esiintynyt pitkään erilaisessa liiketoiminnassa ja ne ovat vaikuttaneet niin noususuhdanteissa kuin laskusuhdanteissa. Näiden vaikutus on suuri, niin verotuksellisesta kuin taloudellisesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HARRASTUSMAHDOLLISUUDET LAPUAN KYLISSÄ Nykytilanne ja toiveet tulevasta 

   Nurmi, Pirita (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyään maaseudulla on monia, osin ylivoimaiseltakin tuntuvia haasteita. Kylien kehittämiseen ei ole jäänyt riittävästi energiaan, vaikka siihen olisi tarvetta. Vastuu maaseudun tulevaisuudesta on jätetty yhä enemmän sen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HAS OMXH 25 ETF IMPROVED LIQUIDITY AND MARKET EFFICIENCY OF ITS UNDERLYING INDEX? 

   Huttunen, Olli Hannes (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   During the past years the popularity of exchange-traded funds has grown remarkably. At the same time, the number and variety of new exchange-traded funds has increased dramatically. Despite of their success, there has been ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HEDGE FUND INDEX PERFORMANCE AND RETURN CHARACTERISTICS 

   Tuokko, Eero (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hedge funds’ ability to achieve superior returns when compared to broad market indices has prompted numerous studies on their performance characteristics. Hedge funds seem to achieve absolute returns regardless of the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hedge-rahastojen suorituskyky ja markkina-ajoitus: Empiirinen tutkimus suomalaisista ja ruotsalaisista hedge-rahastoista 

   Kemppainen, Iiris (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten ja ruotsalaisten hedge-rahastojen suorituskykyä ja markkina-ajoituskykyä vuosina 2000–2005. Suorituskyvyn osalta on tarkoitus tutkia, pystyvätkö rahastot tuottamaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hedge-rahastot ja niiden suorituskyky: Empiirinen tutkimus suomalaisilla hedge-rahastoilla 

   Viitala, Laura (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hedge-rahastot ovat erikoissijoitusrahastoja, joiden tavoitteena on tuottaa absoluuttista tuottoa markkinoiden liikkeistä huolimatta. Tähän ne pyrkivät käyttäen apunaan erilaisia dynaamisia sijoitusstrategioita sekä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hedgerahastostrategioiden suorituskyky ja makrotaloudelliset muuttujat tuottojen selittäjinä 

   Rahkala, Kaisa (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tutkitaan hedgerahastostrategioiden suorituskykyä sekä makrotaloudellisten muuttujien kykyä selittää eri hedgerahastostrategioiden tuottoja. Tutkimuksen aikaperiodi on 31.12.1999 – 31.3.2011. Aiemmista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hedging hedge fund portfolio returns with Vix Index 

   Kärkkäinen, Heidi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Purpose of this thesis is to compare the relationship of hedge fund portfolio and Vix index as well as to explore whether Vix index allocation is able to hedge hedge fund portfolio from downside movements in the negative ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Helsingin seudun metropolialue - Metropolihallinta ja sen sovellettavuus Suomessa 

   Kataja, Jenni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Käynnissä oleva metropolisoituminen on hyvin ajankohtainen aihe. Helsingin seudusta on muodostumassa Suomen metropolialue, jossa asuu lähes neljäsosa Suomen väestöstä ja jossa syntyy noin kolmasosa Suomen kansantuotteesta. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Henkilöarviointien nykytilanne ja tulevaisuus rekrytoinneissa 

   Korventausta, Venla (29.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Rekrytointi on noussut organisaatioiden toiminnan keskiöön, sillä hyvistä työntekijöistä on pulaa. Rekrytointipäätökset eivät ole helppoja, joten useat organisaatiot käyttävät niissä apuna henkilöarviointeja. Henkilöarvioinneissa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Henkilöhahmon ja narratiivisuuden vaikutus mainonnassa – onko sitä? 

   Eriksson, Nina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tarinankerronta ja autenttisuus ovat termejä, jotka toistuvat 2010-luvun markkinointigurujen puheissa. Tarinan kertominen nimenomaan henkilöhahmojen kautta onkin noussut yhä suurempaan rooliin yritysten mainonnassa, vaikka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Henkilöityminen Suomen ulkoministeriön Facebook-sivuilla 

   Kauppila, Henna (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, käyttääkö Suomen ulkoministeriö Facebook-viestinnässään hyväkseen henkilöitymistä. Aineistona käytetään ulkoministeriön viralli-silla Facebook-sivuilla julkaistuja tilapäivityksiä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Henkilöjohtamisen huono taso Suomessa. Median välittämä kuva ja aihehaastattelut 

   Ristilä, Eeva (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus tarkastelee henkilöstöjohtamisen toteuttamista ja näkyvyyttä työntekijöille. Henkilöstöjohtamista voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla mutta keskeisintä on tarjota henkilöstölle tarvittava tietotaito ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.