- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Effect of Turbocharger Upgrade on the Energy Economy of a Medium Speed Engine 

   Istolahti, Miia (2019)
   Diplomityö
   Engine lifecycle can be supported by offering regular overhaul service or by upgrading parts to new versions. Part upgrade can aim e.g. to better engine energy efficiency and lower emissions. Background of an upgrade is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EFFECTIVENESS OF E-GOVERNMENT IN A TWO-CASE COMPARISON: HEALTH CARE SERVICES IN FINLAND AND ESTONIA 

   Pöyhönen, Joona (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study examines the use of e-government initiatives to make government work more effectively. The study aims to find out the level effectiveness of both the Finnish and Estonian state-level health care sector –specific ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effectiviness of open innovation competitions 

   Petäjä, Esko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Innovations are important as business life is becoming more and more competitive. Innovative products and solutions are important for companies, and they are investing large amount of money to develop breakthrough innovations. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of Implementation of SAP on Daily Work in Accounting Department and Accountants, Case: Kemira Pigments Oy 

   Hiljanen, Anne (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   In recent years, gradual change can be seen in accounting practices. Various factors, both internal and external appear to have been importance in motivating the change. Significant technological changes affect accounting ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of implementing SAP S/4HANA in Operational Purchasing 

   Luhtasaari, Aleksi (03.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The objective of this case study research was to discover and assess the most critical issues that may surface during the conversion process from the current ERP system of the case organisation to a new ERP system to be ...
  • Effects of Macroeconomic News Announcements on Finnish Sector Index Returns 

   Tuomaala, Maunu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Stock markets are widely recognized as a leading indicator for economic growth and business cycles and therefore they reflect almost instantly the current state of the economy. Obviously the news considering macroeconomic ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of the U.S. Banking Crisis in 2008: Evidence from International Stock Markets 

   Toivonen, Lassi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this thesis is to compare returns and volatilities of regionally constructed market portfolios before and after three major economic events related to the banking crisis in the U.S. in 2008. The selected ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of Workforce Ethnic Diversity on the Managerial Communication Process 

   Georgiadou, Eleni (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   The objective of this study is to investigate the effects of personnel’s ethnic diversity on the process of managerial communication, since the majority of the literature during these years focused mainly on the communication ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EFFICIENCY AND ARBITRAGE OPPORTUNITIES IN THE FINNISH COVERED WARRANTS MARKET 

   Lauttamäki, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this thesis is to investigate whether the Finnish covered warrants market is efficient. The main motivations for a study are size of the Finnish market and lack of the empirical research of the efficiency ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Efficiency of the stock exchanges and merging markets: The liquidity study of the Helsinki Stock Exchange in 1999-2004 

   Kolula, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   European stock exchanges have historically been local monopolies and thought as public entities. However, quite recently, the stock exchanges have also been thought as operative firms. Following this point of view, more ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ehkäisevä lastensuojelu ja kumppanuus: Tutkimus kumppanuuden mahdollisuudesta Seinäjoen ehkäisevässä lastensuojelussa 

   Haapaharju, Arja (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisten lasten ja nuorten pahoinvointi ja lastensuojelutarve ovat kasvaneet, mikä näkyy muun muassa lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoidon sekä huostaanottojen lisääntymisenä. Vuonna 2008 voimaan tulleessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ”Ei mitään uutta tänään, laitetaan vaikka poliisikoiran kuva.” Suomen poliisin Facebook-viestintä 

   Leppämäki, Essi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, minkälaista on Suomen poliisin viestintä Facebookissa. Poliisin viestintä on suunnattu kaikille yhteiskunnan eri toimijoille, eli kansalaisille, päättäjille, medialle ja muille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Ei pelkästään rahasta" Y-sukupolven organisaatiositoutuminen muuttaa työelämää 

   Mäkelä, Esa (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Y-sukupolven organisaatiositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Saatuja tuloksia peilataan Meyerin & Allenin (1991) kolmen komponentin sitoutumismalliin. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvitetään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eine Milieuuntersuchung der Darstellung des Niederösterreichischen Weinbaugebiets in den Kriminalromanen von Alfred Komarek 

   Kankaanmäki, Rauni (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen kohteena oli itävaltalaisen toimittaja-kirjailija Alfred Komarekin itävaltalaiselle viininviljelyalueelle sijoittuva rikosromaanisarja ja erityisesti sen miljöökuvaus. Tarkoituksena oli vastata kysymykseen, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Eine Untersuchung zu Metaphern im Bildfeld Trinität am Beispiel der Lutherbibel 

   Jaakkola, Katarina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani tarkoitus on tutkia kuvakenttään kolminaisuus (Isä, Poika ja Pyhä Henki) lukeutuvia metaforia Raamatussa. Aineistona käytetään sekä Luukkaan evankeliumia että Psalmeja. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ekonomien työura ja ura-ankkurit 

   Pihlajamäki, Tiia (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen lähtökohtana on työelämää kohdannut murros, joka on muokannut käsitystä perinteisestä työurasta. Vastuu työssä onnistumisesta ja uralla etenemisestä on entistä enemmän työntekijän omalla vastuulla. Kaikki johtaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ekonomien uramenestymistä selittävät tekijät uran alkuvaiheessa 

   Myllyniemi, Satu (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työmarkkinoiden jatkuva kehittyminen ja nopeat muutokset liiketoimintaympäristöissä asettavat haasteita ja muutospaineita organisaatioiden lisäksi myös työntekijöille. Käsitys urasta ja yksilön roolista organisaatiossa on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ekonomit työuralla: Korkeaa ja alhaista uramenestystä kokevien erot 

   Rintala, Pauliina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus on osa Ekonomit työuralla –tutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia Vaasan yliopistoon vuosina 1996-1997 kauppatieteiden opintoihin hyväksyttyjä opiskelijoita. Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ekspatriaatti osaamisen siirtäjänä 

   Niemelä, Riitta (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoitus oli luoda uutta tietoa ekspatriaattien roolista osaamisen siirtämisessä kansainvälisesti toimivan organisaation sisällä sekä organisaation ja sen toimintaympäristön välillä. Toimiva osaamisen siirtäminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Electromagnetics in active parts of converter transformers 

   Ketola, Jaakko (2019)
   Diplomityö
   Transformers used in power electronics applications are subjected to harmonics and increased dielectric stresses due to non-linear electric loads. Therefore, regular distribution transformers are not viable, but specially ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.