- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2373-2392 / 3163

  • TALOPAKETTIEN KULUTTAJAMARKKINOINNIN SÄÄNTELY 

   Saukko, Juhani (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Oman kodin hankinta on suomalaisen perheen suurin investointi. Talopaketin hankintaan liittyvät kauppaneuvottelut tehdään yleensä mallistojen kuvista, yritysten kotisivuilla olevien tietojen tai kuluttajalle erikseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Talotekniikan suunnittelujärjestelmän kehittäminen valmistalotuotannossa 

   Heinonen, Seppo Ensio (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valmistalojen markkinat tulevat kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Valmistaloilla tarkoitetaan tutkimuksessa pientaloja, jotka on rakennettu lähes valmiiksi tehtaalla, ja valmiit tilamoduulit liitetään rakennuspaikalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloudellinen ja subjektiivinen hyvinvointi - Poikkeaako PIGS-maiden hyvinvointi Keski- ja Pohjois-Euroopasta? 

   Haarakoski, Emilia (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa perehdytään hyvinvoinnin tutkimiseen ja tarkastellaan, millaisia mittareita siihen on käytetty. Hyvinvoinnin eroja tarkastellaan erityisesti Etelä-Euroopan sekä Keski- ja Pohjois-Euroopan maiden välillä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloudellinen lukutaito: Suomalaisten miesten ja naisten taloudellisen lukutaidon erot taloudellisen tietämyksen ja osakemarkkinoille osallistumisen osalta 

   Hatunen, Johanna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten miesten ja naisten taloudellisen lukutaidon eroja taloudellisen tietämyksen ja osakemarkkinoille osallistumisen osalta. Aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloudellisen taantuman vaikutus liikearvon alaskirjausriskiin suomalaisilla pörssiyrityksillä 

   Laitinen, Tommi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   IAS 36 Omaisuuserien arvon aleneminen-standardin mukaan liikearvon arvonalentumistesteissä määritetään kassavirtaa tuottavalle yksikölle joko myynti- tai käyttöarvo (IAS 36.22). Taloudellisen taantuman aiheuttama epävarmuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloussuhdanteen vaikutus tulosjulkistusanomaliaan Suomen osakemarkkinoilla 

   Koskinen, Johannes (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on antaa lukijalle kattava kuva tulosjulkistuksen yhteydessä havaitusta tulosjulkistusanomaliasta ja tutkia sen hyväksikäyttöä sijoitusstrategiana. Tarkoituksena on selvittää, voiko tulosjulkist ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloustoimittajan rooli arvopaperimarkkinoilla 

   Perta, Xenia (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Arvopaperimarkkinoita ei olisi ilman liikkeellelaskijoita ja sijoittajia, mutta niiden sujuvaan toimintaan tarvitaan myös muita osapuolia. Erilaiset välikädet huolehtivat kauppojen toteuttamiseen liittyvistä järjestelyistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Taloyhtiön uusien sähköteknisten ratkaisujen prosessien kehittäminen 

   Kononen, Kiira (12.05.2020)
   Diplomityö
   According to new international energy and climate strategies, the use of renewable energy sources should be increased. One sustainable source of renewable energy is photovoltaics, where the sun's radiant energy is converted ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tammikuuanomalia kehittyneillä ja kehittyvillä osakemarkkinoilla - Empiirinen tutkimus Suomessa, Kroatiassa ja Sloveniassa 

   Rantala, Ida-Maria (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, ilmeneekö tammikuuanomalia kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla. Kehittyneistä maista tutkimuskohteeksi valittiin Suomi ja kehittyvien maiden kohdalla entisen Jugoslavian ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tammikuuanomalia Suomen ja Viron osakemarkkinoilla 

   Virtakangas, Juha (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää ilmeneekö tammikuuanomaliaa suomalaisilla ja virolaisilla osakemarkkinoilla. Erityistä huomiota tutkielmassa on kiinnitetty siihen, miten pääomatulojen verotus vaikuttaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tammikuuanomalian esiintyminen Suomen ja Baltian osakemarkkinoilla 

   Kilpinen, Mikael (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tammikuuanomalia on yksi tunnetuimmista anomalioista markkinoilla. Tässä tutkielmassa perehdytään tammikuuanomalian esiintymiseen Suomen ja Baltian osakemarkkinoilla. Tammikuuanomaliaa tutkitaan vuosien 2000–2013 aikaväliltä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tapahtumamarkkinoinnin käyttökelpoisuuden arviointi 

   Takalainen, Laura (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tapahtumamarkkinointi on melko uusi markkinointikeino yrityksen markkinointiviestintäkeinojen joukossa, joten on olemassa perusteita sen arvioinnille, jotta sen käyttöä voidaan lisätä osana yrityksen markkinointiviestintää. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN PERUSTUVAN MARKKINOINNIN ONNISTUNUT SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN Kolmen tapahtuman vertaileva case-analyysi 

   Dahl, Marika (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää ja tehostaa paljon tapahtumamarkkinointia harjoittavan yrityksen tapahtumamarkkinointiin liittyviä suunnittelu- ja johtamisprosesseja. Tutkimuksen tarkoitukseen pyrittiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tapahtumapaikasta elämyspaikaksi – festivaalin ja tapahtumakaupungin elämyksellisen vuorovaikutuksen kehittäminen 

   Karppinen, Minttu (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on arvioida mahdollisuuksia kehittää festivaalin ja tapahtumakaupungin välisiä yhteyksiä kokonaisvaltaisen tapahtumaelämyksen rakentamiseksi. Festivaalikentällä on yleistynyt tapa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tappiontasaus 

   Taipalus, Anu (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tappiontasausmenettelyä yksityisen elinkeinonharjoittajan, yhtymien ja yhteisöjen osalta. Tappioita koskevat säädökset sisältyvät tuloverolain 117–123 §:iin. Tappiot ovat verotuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarjoajan yrityssalaisuuden säilyminen julkisessa hankinnassa 

   Rantanen, Timo A. (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan tarjoajan yrityssalaisuuden suojaa hankintalain mukaisessa viranomaisen hankinnassa, jossa julkisuusperiaate korostuu voimakkaasti. Valintaperusteista riippuen yritys voi tarjouskilpailun tai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarjonta- ja kysyntäjohteiset suhdannevaihtelut Euroopassa ja kehittyvissä maissa - mallisimulointi Suomen aineistolla 

   Pirkola, Heidi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan suhdannevaihteluita kehittyneissä ja kehittyvissä talouksissa. On tärkeää tutkia erikseen myös Suomen talouden herkkyyttä kysyntä- ja tarjontashokeille. Työssä tätä tutkitaan Suomen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastuslaitoksen liiketoiminnan laajentaminen, Case: Scanlevel Oy 

   Salonen, Lauri (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa analysoidaan tarkastuslaitoksen liiketoiminnan laajentamista muille tarkastustoiminnan aloille. Tavoitteena on löytää case-yrityksenä toimivalle Scanlevel Oy:lle potentiaalisia uusia liiketoiminta-aloja, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan kokoonpanon vaikutus yhtiön tuloksen manipulointiin 

   Jääskeläinen, Kalevi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia onko tarkastusvaliokunnan perustamisella, tarkastusvaliokunnan riippumattomuudella sekä tarkastusvaliokunnan talou-dellisella tietämyksellä vaikutusta yhtiön tuloksen manipulointiin. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tarkastusvaliokunnan naisjäsenten yhteys tilintarkastajan vaihtoon, valintaan ja palkkioon suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

   Kleimola, Marie (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tarkastusvaliokunnan naisjäsenten yhteyttä tilintarkastajan vaihtoon, tilintarkastajan valintaan sekä tilintarkastuspalkkioon. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.