- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • ABC-analyysin hyödyntäminen materiaaliohjauksessa 

   Haapasaari, Jutta (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu – tutkielman teoriaosuus käsittelee materiaaliohjausta ja varastonhallintaa valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä ja sen hyödyntämistä materiaaliohjauksessa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABCDE-XY- ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN 

   Järvimäki, Hannu (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää moniulotteisen nimikeluokittelun soveltumista Rautaruukki Oyj:n teräspalvelukeskusten raaka-aineiden materiaalinhallintaan. Kirjalli-suusosassa tarkastellaan materiaalienhallinnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Abnormal Long-Term Returns For The European Acquirers 

   Rosenberg, Henri (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis aims to evaluate British and the German acquirer returns since the 80s. This thesis will solely focus on public acquirers and evaluate the success of a takeover by its long term buy and hold abnormal returns. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Absit ja espit hyötykäyttöön - Sanomalehtikielessä käytettyjen lyhenteiden tarkastelua 

   Isosaari, Katariina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työn päätavoitteena on tuoda esiin ilmiöitä, joita on havaittavissa lyhenteiden käytössä sanomalehtikielessä. Analysoitavana on kaksi Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella ilmestyvää maakunnallista sanomalehteä: Ilkka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Academy Awards and Stock Returns 

   Kelahaara, Janne (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study examines the effect the Academy Award nominations and wins have on stock returns of the producing movie studios. The Academy Awards, or the Oscars, is an award ceremony where films and filmmakers are recognized ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Accelerating Internationalization Processes Through Entrepreneurial Digital Marketing: SMEs In The Finnish Health Sector 

   Lepistö, Raino (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Due to the emerging growth of the health sector in Finland, internationalizing SMEs have captured the interest of researchers and other governmental entities such as Business Finland. Often, Finnish SMEs face the challenge ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Accounting in networks: A case study of utilization of municipal solid waste incineration bottom ash for road construction material 

   Korpela, Sanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this master thesis is to research a waste-to-energy plant’s municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash and its’ utilization for a road construction material from the perspective of accounting in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Acquisition motives and Shared Acquisition integration in Azerbaijan Case Study 

   Khudamli, Elkhan (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   FDI motives and acquisition integration process in Emerging markets have been studied in past decades extensively in the context of MNCs. Since there is great differences among Emerging countries, Commonwealth of Independent ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Active Portfolio Management of the Finnish Pension Companies 

   Jalava, Aleksi (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis examines active portfolio management of the large Finnish pension companies. The aim is to provide evidence that the pension companies’ varying investment strategies and active bets cancel each other, producing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ADMINISTERING IMMIGRANT INTEGRATION 

   Ma, Jiajia (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Most research in immigration studies has so far mainly focused on immigration politics. Other comparative policy studies have drawn upon a huge amount of statistical materials and descriptive documents on social structural, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Administrative Corruption and the Moralization of Public Life: A Case Study of Morocco 

   El Azizi, Asmaa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Corruption has always been an integral part in the daily life of people. In Morocco, corruption has become in certain services especially administrations inseparable from their functioning. Nobody in Morocco denies its ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Administrative perspective on the forms of internal mobility, Case: Outokumpu Technology 

   Syrjäkari, Salla (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Academic research on employee mobility concentrates strongly on expatriate assignments. However, when business becomes more global, mobility increases and new forms of employee mobility appear. Today, companies send assignees ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Adoption of Mobile Shopping in Finland and Germany: A Cross-Cultural Study 

   Lobin, Claudia (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   The rapid technological development revolutionized shopping in recent years and opened new possibilities for people to shop. So far only a limited amount of studies investigated factors that affect the adoption of mobile ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Adverbit, partikkelit ja tekstilajipiirteet Riistantutkimuksen tiedotteissa 

   Berg, Inga (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää Riistantutkimuksen tiedotteiden kieltä ja tiedotteelle tyypillisiä piirteitä ja niistä yhdessä rakentuvaa käsitystä tekstilajista. Toisena tavoitteena on analysoida tarkemmin, millaisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Advertising and how it is affected by culture when to use a standardized versus customized approach 

   Isaacs, Cory (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   This paper is a study of the international marketing strategies of standardization and customization relating to national cultures. The test countries are Canada and Finland. The main aim of this study is to discover which ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • AFFECTING FACTORS FOR PARTIAL DISCHARGE INCEPTION VOLTAGE LEVELS IN ELECTRIC MOTORS 

   Nuorala, Tomi (2015)
   Diplomityö
   Partial discharge (PD) is a localised dielectric breakdown of a small portion. PDs often start within voids, such as air bubbles in solid resin insulation. PDs can erode solid insulation and eventually lead to breakdown ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Agile testing methods during the brownfield system implementation 

   Koskipaasi, Toni Henri Petteri (04.05.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Järjestelmän implementaatio asiakkaalle on projekti, jossa käydään projektin eri vaiheet läpi järjestelmällisesti, jotta pystytään turvaamaan laatu ja sopimusteknilliset yksityiskohdat. Kuitenkin järjestelmien päivittämien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Aika hyvin kohukaunottarelta". Tarkastelussa Helsingin Sanomien Ura & Raha -palstan artikkelit inklusiivis-feministisessä kehyksessä 

   Shikeben, Saara (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten inklusiivis-feministisen määritelmän mukainen sorto kielellistyy näennäisen neutraaleissa Helsingin Sanomien Ura & Raha -verkkosivuston artikkeleissa. Tavoitteen saavuttamiseksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Aikakauslehtien verkkopalveluiden genrekokonaisuus ja käytettävyys 

   Ylimäki, Marja (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää aikakauslehtien verkkopalveluiden genrekokonaisuutta ja käytettävyyttä. Tutkimusaineisto koostuu neljästä Suomen eri mediatalojen suosituimpien naistenlehtien verkkopalveluista, jotka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ”Aina on tehty näin” – Hiljaisen tiedon hyödyt uuden tiedon ja innovaatioiden luomiselle asiantuntijatyössä 

   Vuorenmaa, Anette Isabella (04.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tieto, uuden tiedon luominen ja innovoivan toimintatavan oppiminen muodostavat organisaatioiden toiminnan sisällön ja on yksi keskeisimmistä kilpailuedun lähteistä niin ihmisille, organisaatioille kuin Suomen kansantaloudellekin. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.