- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1994-2013 / 3054

  • Roles and Responsibilities in Accurate Job Orientation 

   Isotalo, Anni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Job orientation for newcomers is an important phase with far reaching consequences. By completing the orientation fully, a newcomer can sooner work by themselves and with better profits. Orientation process involves several ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Root causes of insulation failures and development of insulation system for variable speed driven motors: Performance of a corona resistant magnet wire 

   Lehtonen, Janne (2012)
   Diplomityö
   Insulation failure is the most common reason for total damaging of an electric motor. Motor with damaged winding can be repaired only by rewinding it, and in most cases costs will be more than the price of a new motor. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Rotaation vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen 

   Pyykkönen, Anne (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastajan riippumattomuus on ollut jo usean vuosikymmenen ajan tutkijoiden ja lainsäätäjien kiinnostuksen kohteena, ja vuosituhannen alun kirjanpito- ja tilintarkastusskandaalit lisäsivät omalta osaltaan yleistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Rotaation vaikutus tilintarkastuksen laatuun 

   Rinta-Lusa, Laura (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia päävastuullisen tilintarkastajan rotaation vaikutusta tilintarkastuksen laatuun suomalaisella aineistolla. Tilintarkastusala on ollut suuren huomion keskipisteenä pitkään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Rotaation vaikutus tilintarkastuksen laatuun – vertailu rotaatiomuotojen välillä 

   Laurila, Marika (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on tutkia onko rotaatiolla vaikutusta tilintarkastuksen laatuun ja sen kahteen tekijään, tilintarkastajan riippumattomuuteen ja tilintarkastajan pätevyyteen. Tutkielmassa tutkitaan sekä tilintarkastajan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ROUTE OPTIMIZATION OF WASTE COLLECTION VEHICLES TO THE DECENTRALIZED WASTE-TO-ENERGY POWER PLANTS 

   Varjonen, Essi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The increase in population and growth in economics cause the rise in living standards in developing cities. The grown living standards enable the increasing demand for services and consumer goods, which, in turn, causes ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Route-Truck Performance Evaluation of High Capacity Transportation Truck and Traditional Smaller Truck 

   Hassan, Tajudeen Ola (10.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   High capacity truck and traditional truck present opportunities and challenges for logistics providers. This paper examines cost and revenue as the two main evaluation criteria of optimum truck selection decision between ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Running Projects Efficiently -Project Managers' Perspective on Assistant Role and Support 

   Vedenkannas, Tea (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Projects have special characters, like involvement of high risk due to uncertainties caused by the unique service or product they aim to develop. During last years researches have become increasingly interested in factors ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ruokamatkailupalveluiden yhteiskehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä 

   Takala, Suvi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Markkinoinnin tutkimuskentässä on siirrytty brändien rakentamisesta ja asiakassuhteen hallinnasta asiakaskokemuksen kehittämiseen ja sen tuomiin liiketoimintaetuihin. Palvelulähtöisessä ajattelutavassa asiakkaiden roolina ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ruotsinkielisten lukiolaisten predikaatti-, subjekti- ja objektivirheet 

   Dahlin, Johanna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   I min pro gradu-avhandling undersöker jag svenskspråkiga gymnasieelevers uppsatser i finska. Mitt material består av 18 finska uppsatser skrivna av första årets gymnasieelever vid Vörå samgymnasium. Målet är att ur ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ruotsinsuomen sanaston analyysiä ruotsinsuomalaisissa lehdissä 

   Riihimäki, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   I min avhandling har jag undersökt sverigefinska ord och uttryck i tre sverigefinska tid­ningar: Ruotsin Suomalainen, Viikkoviesti och Yks' Kaks'. Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur många och hurdana ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ryhmä ja tiimi työmuotojen vertaaminen 

   Koivunen, Mari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ryhmien määrä työelämässä on vähentynyt ja tilalle ovat tulleet tiimit. Monet tutkijat sekoittavat nämä kaksi määritelmää keskenään ja joidenkin mukaan tiimit ovat vain yksi ryhmätyön muoto. Ryhmän ja tiimin käsitteet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ryhmäperusteisen tulospalkkiojärjestelmän toimivuus valtionyhtiössä – Yleisradion tiimikorttijärjestelmän analyysi 

   Salomäenpää, Minna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä työssä tutkitaan Ylelle kehitettyä sovellusta ryhmäperusteisesta tulospalkkiosta - tiimikorttijärjestelmää. Tiimejä on ollut vuosittain noin 250, ja sen piirissä on ollut noin kolme neljäsosaa Ylen henkilöstöstä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Saatavan perintä yksityishenkilöltä 

   Nieminen, Pirkko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähes kaikki yritykset myyvät tuotteitaan ja palvelujaan myös luotolla tai osamaksu-kaupalla. Asiakkaan luottokelpoisuuden tarkistaminen on kuitenkin harvinaisempaa, esim. pienten velkojen ollessa kyseessä. Yhä useampi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SAD-ilmiön (Seasonal Affective Disorder) vaikutus osakkeiden tuottoon 

   Taskinen, Mari (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, vaikuttaako Seasonal Affected Disorder (SAD) Helsingin pörssissä listattujen osakkeiden tuottoon. Lisäksi tutkitaan, onko myös sääti-lalla, kuten sateella, pilvisyydellä ja ilmanpaineella, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Safe haven, hedge and portfolio analysis of precious metals in Nordic stock markets 

   Karjalainen, Eero (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis is a comprehensive look at the qualities of precious metals and their attributes on investing in Nordic stock markets. The thesis concentrates to study whether precious metals serve as hedges or safe havens in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SAIRASTA MARKKINOINTIA TERVEILLE - Medikalisaatio ja tarpeiden luominen kuluttajille suunnatussa reseptilääkkeiden markkinoinnissa 

   Kolomainen, Irina (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu – tutkielman tarkoituksena on analysoida, mitä vaikutuksia medikalisaatiolla on ja miten sen avulla pyritään luomaan uusia tarpeita suoraan kuluttajille kohdistetussa reseptilääkkeiden markkinoinnissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Saksan tehdasteollisuuden suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset vuosina 1998-2009 

   Roth, Joonas (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuosituhannen alusta lähtien Saksa on ollut valtavassa murroksessa. Tuona aikana maa on noussut ”sairaan miehen” roolista läntisen maailman vientimenestyjäksi. Maan merkitys on Euroopan mittakaavassa kasvanut jatkuvasti. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Salaisuus kunnassa: Onko luottamushenkilöllä vaitiolovelvollisuus suljetussa kokouksessa käydyistä keskusteluista? 

   Rahkonen, Marika (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   PL (11.6.1999/731) 121 §:n mukaan kunnan hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan asukkaiden itsehallintoa toteuttaa kunnan asukkaiden suorilla vaaleilla valitsema valtuusto. Kun-nallishallinto ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sales lead management in manufacturer-dealer context 

   Hakanen, Vilma (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sales lead management considers all the actions taken to convert suspects into profitable customers. Previous studies have recognized that sales lead management is a simple concept, but companies are struggling with the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.