- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1954-1973 / 3040

  • Rehtiä ja reilua - Eettiset ongelmakohdat henkilöstöjohtamisessa 

   Lempiäinen, Mari (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, minkälaisia eettisiä ristiriitatilanteita yritysten ja organisaatioiden henkilöstö työssään kokee. Tutkimuksen ongelma on, ettei yrityksen johto aina tunnista tai osaa käsitellä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Rehtori johtajana 

   Rintamäki, Tiina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Peruskoulun johtaminen on taloudellisten ja toiminnallisten muutosten myötä käynyt yhä haasteellisemmaksi. Tietoa siitä, kuinka suomalaiset johtamistyötä tekevät rehtorit ovat kokeneet johtamistyön, siinä tapahtuneet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Rehtori oppilaitosjohtajana: tarkastelun kohteena Vaasan kaupungin ala-asteiden rehtorit 

   Holm, Anniina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunta ja organisaatioiden toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Se asettaa johtajuudelle uusia vaatimuksia. Johtamisesta ja johtamistaidoista on tullut yksi tärkeimmistä haasteista julkisten organisaatioiden kuten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Reilun kaupan reiluus 

   Rytkönen, Tuukka-Matias (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Reilun kaupan väitetään olevan uusi kuluttajavetoinen ratkaisumalli kehitysmaiden ongelmiin. Toisaalta viime aikoina esiin on noussut myös kriittisiä näkökulmia Reilun kaupan toimivuutta kohtaan, mikä tekee siitä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • REKLAMAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN - toimintatutkimus kiinteistöalalla 

   Nissi, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on reklamaatiojärjestelmän pohjan luominen eräälle kiinteistöalalla toimivalle yritykselle, joka aikoo kansainvälistyä lähitulevaisuudessa. Tutkielman teoriaosuudessa reklamaatiojärjestelmän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Rekrytoijien kokemuksia ensivaikutelmasta - Ensivaikutelman merkitys rekrytointiprosessissa 

   Hyrkäs, Jaana (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Henkilöstöpalveluiden käyttö on lisääntynyt yritysten rekrytointikanavana. Henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat monenlaisia palveluita, kuten henkilöstövuokrausta ja suorahakua. Tyypillisesti rekrytointiprosessia ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Relationships between Culture and Personality Structures – Comparison of Finnish and American Managers. 

   Edinger, Piia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Global businesses need effective leaders; comparing managers and cultures of different countries can provide valuable information for recruiters and management trainers. This thesis aimed to determine the differences in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Relevance of Technical and Fundamental Analyses in Currency Portfolio Management 

   Wion, Philippe (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   This document examines the out-of sample behavior of five popular technical rules and two macroeconomic fundamental variables. In order to measure the economic value of the trading strategies, the study measures the Sharpe ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • RELIABILITY AND AVAILABILITY ANALYSIS OF WÄRTSILÄ POWER PLANTS AND LNG TERMINALS BASED ON FMEA, FTA AND PRA 

   Ollikainen, Timo (2017)
   Diplomityö
   Main target of this thesis is to consider the reliability and availability in power plant and terminal of liquefied natural gas, which are part of product family of Wärtsilä. Reliability and availability analyses are of ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Remodeling the Public System of Child Protection in Russia: Implementing American Experience into the Russian Practice 

   Prokopyeva, Elena (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nowhere is the gulf between economic stability and social impoverishment in the region more apparent than in the growing numbers of children in public care. For the last 2-3 decades the Children Protection Sector became ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • REMOTE INTERNET VOTING FROM THE ANGLE OF PUBLIC TRUST: The cases of Switzerland, Canada, and Estonia 

   Syrivli, Zacharoula (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   The significance of trust to the adoption of electronic voting has been indicated by previous research. Recent evidence suggests that citizens’ trust is of great significance to remote Internet voting’s adoption. Factors ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Renewable Energy Market-Entry in Developing Economies (Case: Nigeria) 

   Mautin, Sewedo Emmanuel (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Finland is blessed with world-class renewable energy (RE) companies; most of which are small and medium sized (SMEs). Unfortunately, the Finnish market is getting saturated whilst there are huge untapped markets in developing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Repatriate career management practices in Finnish multinational companies. 

   Nilsson, Max (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this study is to examine career management practices of seven Finnish multinational companies. The aim is to examine which career management practices are in use upon repatriation and how do they impact the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Representation of Artificial Intelligence in the UK media. A Study of Online Articles of The Guardian and The Independent 

   Atanasova, Draga (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The rapid advance in AI has led to many articles trying to describe this relatively new technology. Various media outlets and organisations are analysing the possible outcomes of the AI development, and offering opinions ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Representation of Male Muslim Youths in Kenyan Media. A Case Study of the Musa Masjjid Events in Mombasa 

   Gichingiri, Samuel Mwangi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Representations are an important part of communication and play an integral role in the way we understand and view our surroundings. Represented events and characters are also central in the meaning making process. The ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Representations of Changing Masculinities in Two Novels by Tony Parsons 

   Pundars-Mitts, Camilla (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Syftet med avhandlingen var att analysera maskulinitet i två romaner av Tony Parsons med hjälp av R. W. Connells relationsmodell. Connell anser att genus konstrueras genom interaktion och inbördes relationer. Modellen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Representations of Leaders in Education and recruitment Advertisements in 

   Ylipelkonen, Sanna (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena ovat esimiestehtävissä työskenteleville henkilöille suunnatut koulutusmainokset, sekä ylemmän johtotason työpaikkailmoitukset, jotka ovat julkaistu The Economist -lehdessä. Tutkimuksen taustalla oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Resilienssin vaatimus esimiestyössä. Resilienssin tarkastelu esimiehen HR roolien sekä managerial coachingin kautta 

   Suksi, Heini (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Esimiehen rooli on kokenut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Yhtenä tärkeänä taustavaikuttajana tähän voidaan nähdä jatkuva resilienssi-, eli muutospaine, joka haastaa organisaatioita muuttamaan toimintatapojaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • RESURSSIT TEOLLISESSA PALVELULIIKETOIMINNASSA 

   Huikkola, Tuomas (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Palveluiden rooli on korostunut viimeisten vuosikymmenten aikana paitsi länsimaisissa yhteiskunnissa, myös teollisuusyrityksissä. Vuoden 2008 loppupuolella alkanut globaali talouskriisi vähensi teollisuusyritysten asiakkaiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Retoriikka Perussuomalaisen Pääkirjoituksissa vaalivuosina 2011 ja 2015. Vakuuttamisen keinot 

   Rautaparta, Ringa (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Retoriikkaa on luonnehdittu suostuttelevaksi ja vakuuttavaksi kielenkäytöksi. Hyvää puhetaitoa arvostetaan, ja se on erityisen tärkeää poliittisessa retoriikassa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Perussuomalaisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.