- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1559-1578 / 3095

  • Nautintaoikeus verosuunnittelukeinona - Säästö vai sudenkuoppa? 

   Kontola, Titta (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on asuinkiinteistöjen ja –huoneistojen luovutuksiin sisällytettyjen nautintaoikeuksien kannattavuus verosuunnittelullisesta näkökulmasta. Kauppaan, lahjaan tai perintöön sisältyvä nautintaoikeus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • NAV-ALENNUS LISTATUISSA EUROOPPALAISISSA KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖISSÄ 

   Kolu, Arttu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt raportoivat tilinpäätöstietonsa IFRS-standardien mukaisesti, jotka määrittävät ohjeistukset ja säännöt siitä, kuinka kiinteistöjen käyvän arvon arviot tulee raportoida tilinpäätöksessä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Near Field Communication (NFC): A Technical Overview 

   Hossein Motlagh, Naser (2012)
   Diplomityö
   Near Field Communication (NFC) technology is a new wireless short range communication technique for data transmission between intelligent devices such as mobile phones by integrating a small NFC reader into the cellular ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nelitahtimoottorien kaasukonversioprojektien kehittäminen LEAN menetelmällä 

   Rantatalo, Kai (2015)
   Diplomityö
   Wärtsilän huollon projektit osasto on toteuttanut kaasukonversioprojekteja 10 vuotta 4-tahtimoottori-installaatioille vaihtelevalla menestyksellä, kun mittareina käytetään toimitusaikaa, budjettia ja asiakastyytyväisyyttä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Netnografinen analyysi pikavipeistä pakonomaisen kuluttamisen mahdollistajina 

   Kaappola, Pirjo (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja analysoida pikavippien ottamiskokemusten yhteen kytkeytymistä pakonomaisen kuluttamisen ominaispiirteiden kanssa. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ja olosuhteet vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Neuvottelukoulutuksen merkitys laskentatoimen asiantuntijoiden ja tilintarkastajien neuvottelustrategioille 

   Selkäinaho, Leena (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Neuvottelutaitojen tarve on havaittu laskentatoimen pääaineopiskelijoilla ympäri maailmaa. Neuvottelut ovat olennainen osa tilintarkastusprosessia. Tilintarkastusneuvottelujen tulokset ovat erittäin tärkeitä pääomamarkkinoille, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • New Families as a Support System in the Harry Potter Novels 

   Särkijärvi, Tiiu (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia perheen kaltaisia ryhmiä J. K. Rowlingin Harry Potter -romaaneissa ja sitä, miten ne toimivat tukiverkkona kirjasarjan päähenkilölle. Tutkimus keskittyy erityisesti sarjan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • New Product Development and Innovation for Growth and Profitability of Companies 

   Gebre-Georges, Fikreselasie Solomon (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   The objective of this thesis is to provide a model for company’s capability and growth of profitability in new product development and innovative technological development. These developments help companies to enhance and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • NGO Benefciaries' Views on Downward Accountability. Case Study from Mongolia. 

   Mustikkamaa, Anniina (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   The number of NGOs has risen dramatically in the last few decades. NGOs work in very different types of fields and their significance as providers of service and advocacy can be remarkable in their area of operation. NGOs ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nigerian Local Government System: Problems of Service Delivery 

   Ezechikwelu, Emenike (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   The method of service delivery in the Nigerian local government system has been in existence even before the coming of colonial powers but the agitation to improve the quality of services provided by this tier of government ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nimikehallintakonseptin kehittäminen huoltoliiketoiminnan tarpeisiin 

   Oinonen, Aarni (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nimike on tietojärjestelmien kannalta ja tuotetiedonhallinnan perusyksikkö. Nimike an-taatuotteelle tai tuotantotekijälle identiteetin, ja tuohon identiteettiin liittyvää informaa-tiota tuotetiedonhallinnan on määrä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Non-profit-organisaation kuluttajavarainhankinnan kehittäminen markkinoinnin näkökulmasta 

   Mäkijärvi, Satu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa jäsen-neltyä tietoa John Nurmisen säätiön kuluttajavarain-hankinnasta sen kehittämisen tueksi. Tarkoitukseen päästään kolmen osatavoitteen kautta. Ensimmäisenä tavoitteena on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nopean tuotekehityksen toteuttaminen: kartoitus nopean tuotekehityksen vaikutuksesta valmistuvien tuotteiden laatuun elintarvikealalla 

   Huhtala, Hanna (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritykset voivat saavuttaa kilpailijoista erottuvan markkina-aseman reagoimalla nopeasti markkinoilla havaitsemiinsa muutoksiin ja asiakkaiden esittämiin vaatimuksiin. Toisaalta, elintarvikealalla yritykset usein luottavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • NORDEAN MOBIILIPANKKISOVELLUKSEN BETA-VERSION KÄYTETTÄVYYDEN ANALYSOINTI JA KEHITTÄMINEN 

   Viitikko, Jaakko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Mobiilipankkisovellusten käyttäminen on nykyään arkipäiväistä ja tämän takia käytettävyyden laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomioita. Koko Euroopan unionin alueella voimaan tulleen uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nordisk kultur och nordiska språk i svenskundervisningen i årskurserna 7-9. En jämförelse mellan språkbad, A-svenska och B-svenska 

   Niemelä, Suvi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassani analysoin pohjoismaisen kulttuurin ja pohjoismaisten kielten esiintyvyyttä yläkoulun A-ruotsin ja B-ruotsin opetuksessa sekä ruotsinopetuksessa kielikylvyssä. Tarkoitukseni on selvittää, miten pohjoismaista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjako osakkaan näkökulmasta 

   Kari, Lauri (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Verotus on jatkuvasti muuttuva oikeudenala. Verotuksen halutaan yhtä aikaa olevan oikeudenmukaista ja neutraalia siten, että vero ei ole ratkaisevassa asemassa verosubjektin miettiessä päätöksiensä taloudellisuutta. Osinkojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Noudatetut normit, rikotut rajat - juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytykset Suomessa. Tarkastelua perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. 

   Liimatta, Emma (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Juridisen sukupuolen vahvistamista sääntelevä laki tuli Suomessa voimaan vuonna 2003. Ennen tätä ei transsukupuolisten henkilöiden oikeudesta hoitoon ja sukupuolen vahvistamiseen ollut erikseen säädetty, ja käytännöt näiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Numeerisen virtausdynamiikan käyttö merenalaisen tehomuuntajan jäähdytyksen todentamisessa 

   Salmeskari, Elina (2015)
   Diplomityö
   Tehomuuntajan sisällä lämpötilaeroista syntyvät tiheydestä aiheuttavat eristenesteen virtauksen. Computational fluid dynamics (CFD) eli numeerinen virtausdynamiikka sisältää nesteen virtauksen, lämmönsiirron ja kemiallisten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nuoret ja vakuuttaminen - turvaa taloudellisesti 

   Moilanen, Katja-Jelena (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritykset pyrkivät luomaan kilpailuetua muihin alan yrityksiin huomioimalla asiakkaiden tarpeet ja luomalla asiakasarvoa, mikä on mukana nykypäivänä monien yritysten strategioissa. Myös vakuutusyhtiöt käyvät kovaa kilpailua ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nuori lapsiperhe kuluttajana – Äitien kertomuksia kuluttamisen muuttumisesta esikoisen myötä 

   Heikkilä, Terhi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ihmisen elämänkaari pitää sisällään useita eri vaiheita, joista jokainen vaikuttaa omalla tavallaan myös yksilön kuluttajakäyttäytymiseen. Yksi merkittävimmistä elämänmuutoksista on vanhemmuuteen siirtyminen ja perheen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.