- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1383-1402 / 3163

  • Mahdoton sukupolvenvaihdos -otteita päiväkirjasta 

   Tuomela, Petri (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Fazer, Hartwall, Ahlström ja Paulig ovat kaikki yli sata vuotta vanhoja start-up yrityksiä. Nämä yritykset ovat aikansa Rovioita, joista on vuosien varrella syntynyt perinteisiä suomalaisia menestystarinoita ja perheyrityksiä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maineenhallinta matkailusivustolla. Tarkastelussa verkkoarvostelut ja niihin kohdistetut vastaukset 

   Vuollo, Vilhelmiina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sisällönanalyysin avulla, miten kuluttajat arvostelevat hotelleja matkailusivustolla ja millaisin maineenhallinnan keinoin hotellien henkilökunta vastaa arvosteluihin. Tutkimuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mainetta vai mammonaa? Palkitsemisen kokemus eri urakehitysvaiheissa 

   Isotalus, Enni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Palkitseminen on kiehtova kokonaisuus ja sen onnistumiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Yksi näistä tekijöistä on yksilön oma kokemus palkitsemisesta. Jokainen yksilö kokee palkitsemisen eri tavalla riippuen hänen sen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mainoksen eri elementtien rooli kuluttajien brandikokemusten muovaajana. Tarkastelussa nuorten polkupyöräbrandit painetuissa mainoksissa 

   Wiljanen, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on kuvata ja analysoida painetun mainoksen roolia kuluttajalle syntyvässä brandikokemuksessa. Aihetta lähestytään tarkastelemalla mainontaa kuluttajan näkökulmasta: miten kuluttajat prosessoivat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mainonnan muodot ja sisältö WWW- ympäristössä 

   Jokela, Kristian (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   World Wide Web tarjoaa keinot monipuoliseen mainonnan toteuttamiseen ja seuraamiseen. Mainonnan onnistumiseen vaikuttavat useat tekijät niin mainoksessa kuin ympäristössä, jossa mainos esitetään. Tässä tutkielmassa kuvailtiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mainosten visuaalisen ulkoasun tyyppipiirteet. Tarkastelussa Olivia-lehden luksus- ja ketjumerkkien mainokset 

   Takanen, Melina (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on saada selville, minkälaisia tyyppipiirteitä on naistenlehtien luksusmerkkien, ketjumerkkien ja halvempien ketjumerkkien mainosten visuaalisessa ulkoasussa. Pyrin tavoitteeseen kahden tutkimuskysymyksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Makrotaloudellisen informaation vaikutus implisiittiseen volatiliteettiin Sveitsin markkinoilla 2002-2004 

   Sipilä, Annemari (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako käytetty tutkimusmalli siihen, mihin suuntaan implisiittinen volatiliteetti liikkuu makrotaloudellisen uutisen tullessa markkinoille. Tutkitaan Yhdysvaltain makrotaloudellisten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Makrotaloudellisten muuttujien vaikutus liiketilojen vuokriin Suomen kiinteistömarkkinoilla 

   Jääskeläinen, Markku (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradussa tutkitaan voidaanko eri makrotaloudellisten muuttujien avulla paikallisesti ja kansallisesti selittää liiketilojen vuokrien muutoksia Suomen kiinteistösijoitus-markkinoilla aikavälillä 1995−2011. Erityisesti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Makrotaloudellisten uutisten vaikutus valuuttamarkkinoiden epävarmuuteen 

   Laine, Susanna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valuuttamarkkinat ovat tunnetusti hyvin volatiileja, varsinkin viime vuosien finanssikriisin aikana valuuttakurssien volatiliteetti on ollut ennen näkemättömän korkealla. Kriisien värittämät talouden epävarmat ajat ovat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Makrotalousuutisten vaikutus euro-dollari valuuttakurssiin ennen finanssikriisiä ja sen aikana 

   Kannisto, Aleksi (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valuuttakurssien ennustaminen on aina kiehtonut taloustieteilijöitä, mutta silti viimeisien vuosikymmenienkään aikana tutkimusalalla ei ole tehty merkittävää läpimurtoa. Perinteiset makrotalouden fundamentteihin perustuvat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maksuhäiriöiden ennustaminen kassavirta- ja suoriteperusteisilla tunnusluvuilla - Ajan huomioiminen eloonjäämisanalyysillä 

   Koistinen, Laura (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten konkursseja on tutkittu paljon 1960-luvulta tähän päivään asti. Nyt painopiste on siirtynyt yhä varhaisempien varoittajien löytämiseen eli maksuhäiriöiden ennustamiseen. Konkurssin ennustamisessa perinteistä, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maksuhäiriön ennustaminen - Tilastollisen mallin väärinluokittelun syyt 

   Rahkola, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko tilinpäätöksen tunnuslukuihin perustuvan tilastollisen mallin väärinluokittelun syitä maksuhäiriön ennustamisessa selittää malliin sisältymättömien taustatietojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maksukykyisyyden merkitys osakeyhtiön varojen jakamisessa 

   Saariaho, Anita (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osakeyhtiön keskeinen piirre on sen erillinen oikeushenkilöllisyys sekä voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista ja vastuista eivätkä voi ottaa vapaasti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maksukäyttäytyminen yrityksen konkurssin ennustamisessa 

   Tornberg, Inka (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, voidaanko yrityksen konkurssia ennustaa aiemman maksukäyttäytymisen perusteella. Tutkielman empiriaosassa rakennetaan neljä mallia, jotka pohjaavat tilinpäätösinformaatioon, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maksumenetelmien turvallisuus internetissä 

   Kortessalo, Tomi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Internet-kaupankäynnissä maksutapahtuman yhteydessä siirretään luottamuksellisia tietoja internetin välityksellä. Tieto voi olla suoraan maksutapahtumaan liittyvä, kuten luottokorttitietoja, tai maksujärjestelmään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maksutavan ja perheomistuksen vaikutus ostavan yrityksen osakkeen arvoon yritysostoissa 

   Pöyry, Ilkka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityskauppatilanteissa markkinoille vapautuu uutta tietoa, jota sijoittajat pyrkivät hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka tätä informaatiota voidaan hyödyntää sekä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Malmin lentokenttä pääkaupunkiseudun kakkoskenttänä 

   Jantunen, Nikke (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee Malmin lentokentän säilyttämistä kaupallisen ilmailun tarpeisiin. Malmin lentoasema aiotaan lakkauttaa vuoteen 2020 mennessä ja tilalle aiotaan rakentaa asuintaloja. Ilmailu kasvaa samaan aikaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Management 

   Emenike, Francis (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   It has been generally accepted that the only true competitive advantage for organizations over the long term is knowledge. This knowledge that can add value to an organization has become more complicated, and this requires ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Management and Organization 

   Aloo, Christopher Owira Okeyo (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Leadership development program (LDP) practice within organizations is a Human Resources (HR) strategy that seeks to enhance the skills and knowledge of potential leaders. However, organizations are often unaware of the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Management challenges of hybrid organizations 

   Kravtsova, Liubov (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The recent years have demonstrated a considerable growth in number of hybrid organizations. Hybrid organizations straddle the state, market and civil society implementing public duties with state funding and private control ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.