- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1268-1287 / 3205

  • Laatukäsitykset irtotomaatin toimitusketjussa 

   Lehtinen, Virpi H (18.12.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmassa syvennytään tomaatin laatuun tuotteena ja tuoretuotteena, palvelun osana ja liiketoiminnassa. Tutkimuksen alussa perehdytään kirjallisuuden avulla mahdollisimman laajasti laadun käsitteeseen, laadukkaaseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ”Lahti on kyllä ihan mesta paikka.” Tutkimus Lahden kaupungin julkisuuskuvasta keväällä 2009 

   Eskola, Lilli (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Median rooli on nyky-yhteiskunnassamme vahva – se pystyy luomaan mediajulkisuuteen erilaisia julkisuuskuvia kohteistaan. Tästä syystä median ja sen lähdeorganisaatioiden suhde nähdäänkin usein eräänlaisena valtataisteluna, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lainamuotoisen joukkorahoituksen yksinkertainen rahoitusdynamiikka 

   Satama, Marianne Kristiina (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Joukkorahoitus on vuosisadan aikana mahdollistanut hankkeita ja hyväntekeväisyyttä, painopis-teenä sosiaalinen rahoitus. Taloudellishyödylliseksi rahoituslähteeksi ja omaisuusluokaksi vastik-keettomien joukkorahoitusmuotojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lainsäädännön muutoksista vastaus rakennusalan harmaan talouden torjuntaan? 

   Pollari, Minna (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Rakennusalan harmaata taloutta torjutaan ja ennaltaehkäistään muun muassa lainsäädännöllä. Tähän tutkielmaan on valittu lainsäädäntötoimenpiteistä 1.4.2011 voimaan tullut rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Langattoman tietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet yrityksen logistiikassa – työntekijän näkökulma 

   Albrecht, Tommi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita langattomat tietojärjestelmät tuovat yrityksen logistiikkaan. Tätä asiaa on käsitelty työntekijöiden näkökulmasta case-yrityksen avulla, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Langattomat lähiverkkopalvelut – Tapaustutkimuksena Lohja 

   Rajalahti, Antti (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman lähtökohtana on ollut tarve rakentaa langaton lähiverkkoratkaisu Lohjalle. Tästä lähtökohdasta tutkielman tavoitteeksi muodostui kartoittaa langattomien lähiverkkoratkaisujen toimivuutta ja kannattavuutta Lohjalla. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Language Policy and Practise. The Case of Danske Bank's IT Group 

   Uznyte, Barbora (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nowadays organisations become more international due to globalised business. Globalisation has an influence on different levels: recruitment strategies, training processes or language policies within organisations. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Language, career competences and career mobility in a multinational company 

   Ikäläinen, Anni (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   The difficult economical environment, technological change and globalization move work to developing countries. With the insecurity and transition on career life career mobility is widespread, especially in international ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Language-Integrated Queryn ja Windows Presentation Foundationin soveltaminen monikerrosarkkitehtuurissa 

   Nelimarkka, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Monikerrosarkkitehtuuri on käsitteenä monille tuttu, mutta sen soveltaminen käytännös-sä ei välttämättä ole niin yksiselitteistä. Se soveltuu monien erityyppisten ohjelmistojen arkkitehtuuriksi, mutta suunnittelussa on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lapsen etu terveydenhuollossa : roolit ja vastuu periaatteen toteuttamisessa 

   Kalajo, Janna (08.03.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen aiheena on tarkastella lapsen etua terveydenhuollossa lainopillisella menetelmällä. Tarkoituksena on tarkastella, minkälaisen vastuun ja mitä velvoitteita lapsen etu asettaa terveydenhuollolle, julkiselle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lapsen osallisuus huostaanottoprosessissa: Osallisuus lapsen edun toteutumisen ehtona 

   Eloranta, Anu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lainsäädäntöympäristön oli muuttunut vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 maaliskuun alusta voimaan tulleen perustuslain (731/1999) sekä Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten; pääasiassa YK:n lapsen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lapsiin ja nuoriin kohdistuva markkinointi internetissä 

   Mäkinen, Anne (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lapset ja nuoret on havaittu yhä tärkeämmäksi kuluttajaryhmäksi, jolla on vaikutusta myös perheiden kulutuspäätöksiin. Lasten ja nuorten viettäessä enemmän aikaa internetissä, ovat markkinoijat siirtyneet kohderyhmän perässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAPUAN VÄKIMÄÄRÄN MUUTOKSET 1990–2010 JA NIITÄ SELITTÄVÄT TEKIJÄT 

   Erkkilä, Markus (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Muuttoliiketutkimusta on tehty Suomessa jo kauan, kuitenkin parantuneet aineistot antavat yhä uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia muuttoliiketutkimuksen. Mittakaavaltaan tarkemmat aineistot mahdollistavat myös kunnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laskentahenkilön strateginen päätöksentekorooli, siihen vaikuttavat tekijät ja roolin yhteys yrityksen suorituskykyyn – kyselytutkimus teollisuusyritysten laskentahenkilöille 

   Joutsi, Tuomas (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysjohdon laskentatoimen muutoksen myötä laskentahenkilön rooli on uudistunut ja laskentahenkilöiden on esitetty olevan tärkeässä asemassa yrityksen päätöksentekoprosesseissa perinteisen informaation tuottajan roolin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laskusaatavan vanhentuminen perintätoimiston näkökulmasta 

   Pajukangas, Tytti (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perintätoimintaa on harjoitettu historiassa kautta aikojen. Suomessa perintätoimintaa koskeva lainsäädäntö saatiin voimaan kuitenkin vasta vuonna 1999, jonka jälkeen alaa koskevat toimintasäännöt selkeytyivät. Tänä päivänä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laskusuhdanteen aikana tehtyjen yrityssaneerausten onnistumisen taustalla olevat taloudelliset tekijät 

   Mäkitalo, Veera (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Riski lakisääteisen saneerauksen epäonnistumiselle Suomessa on melko suuri. Vain noin 20–25% saneeraukseen hakeutuvista yrityksistä lopulta onnistuu saneerausohjelman läpiviennissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lasten kuluttajuus joulupukinkirjeiden kautta tulkittuna 

   Ojala, Outi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä lasten joulupukille kirjoittamat kirjeet kertovat tämän päivän lapsista kuluttajina. Erityisen merkityksellistä tietoa tässä tutkimuksessa oli lasten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lasten subjektiiviset oikeudet: Erityisesti oikeus päivähoitoon ja perusopetukseen 

   Heimonen, Piia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Subjektiivisena oikeutena turvatut päivähoito ja maksuton perusopetus ovat lasten hyvinvointipalveluita. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on jokaisella alle kouluikäisellä lapsella ja siitä säädetään päivähoitolaissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lasten tietokonepelien käytettävyys: Tarkastelussa Ollo Aurinkolaakson markkinoilla ja Muumit ja salaperäiset huudot 

   Ritari, Tiina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vastaako leikki-ikäisten lasten tietokonepelin käyttöliittymä käytettävyydeltään kohderyhmän kykyjä. Tarkemmassa tarkastelussa on Ollo Aurinkolaakson markkinoilla -peli sekä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lastenviihteen hahmojen ja oheistuotteiden näkyvyys lasten joululahjatoiveissa 

   Hirvonen, Tuuli (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nykyaikana lasten viettämä aika lastenviihteen parissa on merkittävä osa heidän elämäänsä. Mediasta saatetaan puhua myös yhtenä lasten sosiaalisena kasvattajana. Herää kysymys, miten lastenviihde muokkaa lasten kuluttajuutta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.