- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 3043-3062 / 3178

  • "Was fruchtbar ist, allein ist wahr" Zur Rezeption von Goethes Metamorphose der Pflanzen bei Georg Lakon und Friedrich Gundolf 

   Letincic-Lyyski, Zeljka (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Die vorliegende Magisterarbeit widmet sich den Rezeptionen von Lakon und Gundolf über Goethes Prosaabhandlung Versuch die Metamorphose der Pflanze zu erklären. Die entsprechenden Auswertungen der Realisationen werden an ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Wear mechanisms and effects in low-voltage contacts 

   Hakala, Tommi (2018)
   Diplomityö
   The target was to research the behaviour of silver iodide plated low-voltage contacts and to achieve better endurance against wearing. In this thesis was also focused on wear mechanisms. Silver iodide research was a ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WEB-SOVELLUKSEN SUOJAAMINEN JA TESTAAMINEN SQL-INJEKTIOIDEN VARALTA 

   Ikonen, Ilja (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu –tutkielma käsittelee SQL-injektioilta suojautumista sekä testaamis-ta web-sovelluksissa. Testaus web-sovellukseen tehdään SQL-injektiotekniikoita sekä eri testausmetodeja käyttäen. Teoriaosio koostuu alan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WEEKEND EFFECT ON IMPLIED VOLATILITY Empirical Research on Eurex Eqyity Options 

   Lehtimäki, Jussi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis investigates what effects weekend can have for the pricing and valuation of equity options. It is investigated if the weekend effect exists on option market implied volatilities, and if the implied volatility ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Weihnachten in Bilderbüchern. Ein Kulturvergleich an Beispiel Weihnachten in Bullerbü, Wo wohnt der Weihnachtsmann und Hans Wundersam 

   Kossila, Johanna Emilia (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro Gradu –tutkielmassani olen perehtynyt kuvakirjoihin. Valitsin Mauri Kunnaksen Wo wohnt der Weihnachtsmann (Joulupukki), Ernst Kutzerin kuvittaman ja Adolf Holstin kirjoittaman Hans Wundersam sekä kolmanneksi kuvakirjaksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Welcome to Finland. A Study on Educational Experiences of 1.5 Generation Children of Nepali Immigrants Living in Finland 

   Thapa Magar, Rajendra (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   International migration is a popular phenomenon nowadays. The common reasons that make people migrate to other countries include work, study, business, travel, family reunification and seeking refuge. In the global context ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Wellness-matkailutuotteen arviointi - Case Finnmatkat Wellness 

   Kauppila, Maria (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän laadullisen tutkimuksen kohdeilmiönä on wellness-matkailu, joka erilaisten palveluiden markkinoinnissa käytetyn wellness-termin yleistymisestä huolimatta on melko uusi osa-alue matkailussa. Työn tarkoituksena on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • What makes an innovation-supportive culture? 

   Pietilä, Juuso (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   In an increasingly fast-paced, globally competitive, and technology-oriented business environment, systematically generating innovations has become a prerequisite for organizations. Existing research has shown organizational ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WiMAX Network Planning 

   Hussain, Mukhtiar (2010)
   Diplomityö
   Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) is a wireless metropolitan area network (WMAN) technology by using the IEEE 802.16 standard. The main purpose of IEEE 802.16 technologies is to provide last-mile ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Wimax Physical Layer: Analysis and Simulation 

   Hasebou, Osama (2011)
   Diplomityö
   The usage of wireless data communication systems such as internet exploring, multimedia up/downloading, VoIP, etc. is very rapidly increasing daily. Faster, more efficient and reliable communication systems are needed to ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Wireless Health Monitoring System: The Vital Transmitter 

   Abdelmageed, Shaima (2012)
   Diplomityö
   With the marvelous growth of technology developed through years of telecommunication engineering researches, the need of deploying these technologies into the different life sectors became a fact. As a consequence, during ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WLAN-verkon tietoturva 

   Kaipio, Markus (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tutustutaan WLANin eli langattoman lähiverkon tietoturvaan, suojausmahdollisuuksiin ja erilaisiin käyttökohteisiin. Tutkimuksen ensimmäinen tutkimusongelma on, mitkä ovat WLAN-verkon tarjoamat mahdollisuudet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Word-of-mouth -viestintä virtuaaliyhteisöissä. Kuntoilu-keskusteluiden sisällönanalyysi. 

   Korhonen, Minna (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli tutkia, miten markkinoinnillisesti relevanttia tietoa välitetään internetin keskusteluryhmissä word-of-mouth –viestinnän avulla. Word-of-mouth –viestintä on tehokas epävirallinen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Work-Life Balance Initiatives and their Influence on the Career Development of Women 

   Rohner, Marie (11.12.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   The purpose of this paper is to examine the role of work-life balance initiatives on the career development of women, and whether there is a link to be drawn about work-life balance initiatives and the representation of ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • WWW-käyttöliittymän vaatimusmäärittely 

   Tuhkanen, Ari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa teoriakartoituksen avulla etsittiin WWW-käyttöliittymän omaavan ohjelmiston vaatimusmäärittelyvaiheessa käytettäviä menetelmien joukkoa. Menetelmien avulla pyrittiin tuomaan käytettävyys ohjelmistotuotannon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • X- ja Y-sukupolvien luovuuden johtaminen 

   Mäkinen, Elina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on syventää ymmärrystä luovuudesta ja luovuuden johtamisesta organisaatioissa X- ja Y-sukupolvien näkökulmasta. Tässä tutkielmassa X-sukupolvella tarkoitetaan vuosina 1961–1980 syntyneitä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven kokemuksia työuupumuksesta 

   Hietamäki, Satu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työuupumus on valitettavan yleistä nykypäivän työelämässä. Sillä voi olla työntekijälle todella ikäviä seurauksia, mutta myös organisaatiot kärsivät, jos niiden tärkein voimavara, henkilöstö, uupuu. Hyvinvoiva henkilöstö ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven naisjohtajat: Urapääoman rakentuminen 

   Anttila, Salla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat Y-sukupolven naisjohtajat (syntyneet 1980–1999). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Y-sukupolven naisjohtajien urapääoma rakentuu, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven sitoutuminen organisaatioon - Arvojen asettamat haasteet johtamiskäytännöille 

   Järvinen, Salla (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolven arvot ja sen sitoutuminen organisaatioon on aiheena ajankohtainen sen vuoksi, että se on edeltäviin sukupolviin verrattuna arvostuksiltaan merkittävästi erilainen, ja sen mukaantulo työelämään suurena sukupolvena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuuden toteuttaminen esimiestyön keinoilla: Esimerkki tapauksena Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. 

   Välimäki, Emma (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tutkitaan esimiesten keinoja toteuttaa yhdenvertaisuutta henkilöstöjohtamisessa. Case organisaationa on Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. Turvapaikan hakijoiden suuri lisääntyminen vuonna 2015 sai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.