- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2855-2874 / 3178

  • Ulkoinen yritysviestintä Twitterissä. Tarkastelussa suurimmat Suomessa toimivat yritykset. 

   Tolvanen, Kati (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin suurimmat Suomessa toimivat yritykset käyttävät Twitteriä osana ulkoista viestintäänsä, josta vastaavat yleensä viestinnän ammattilaiset. Aineistona tutkimuksessa oli 28 ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoisen kasvustrategian vaikutus kasvun ja kannattavuuden tunnuslukuihin 

   Hermansson, Henrietta (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen kasvu ja kannattavuus ovat olleet tutkimuksen kohteena jo pitkään maailmanlaajuisesti. Aikaisemmissa tutkimuksissa yrityksen kasvu on lähes poikkeuksetta ymmärretty sisäisenä kasvuna, mutta yritysten toimintaympäristössä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistaminen kunnassa -Valkeakosken kaupunki 

   Mäkinen, Pasi-Pekka (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen hallinnon toimintamallit ovat kokeneet vuosien varrella muutoksia eri puolilla maailmaa ja Suomessa 1980-luvulta lähtien on julkishallinto käynyt läpi merkittäviä rakenteiden uudistamiseen ja markkinaohjauksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen haasteet ulkoistavalle yritykselle 

   Teräväinen, Julia (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ulkoistaminen on nykyään erittäin yleinen tapa organisoida liiketoimintaa. Nykyään yrityksen koko ei ole kovinkaan tärkeässä asemassa ulkoisuuspäätöstä tehtäessä,ulkoistamista tapahtuu kaikilla aloilla ja kohteena ovat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen vaikutus pörssiyrityksen taloudelliseen suorituskykyyn 

   Sahi, Noora (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ulkoistaminen on lisääntynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi globaalin liiketoimintaympäristön aiheuttaman kilpailun takia. Ulkoistamista on tutkittu paljon, mutta sen taloudellisten vaikutusten arviointi on jäänyt ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen vaikutus yrityksen kannattavuuden tunnuslukuihin 

   Piirainen, Päivi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää onko ulkoistamisella vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Tutkielmassa ulkoistaminen on määritelty ulkopuolisiksi palveluiksi, joka on tilinpäätöksen itsenäinen erä. Ulkoistamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ULKOISTAMISESTA KANNATTAVUUTEEN JA TUOTTAVUUTEEN 

   Kämärä, Henri (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on esitellä mahdollisimman kattavasti tutkittuja ulkoistamisen vaikutuksia kannattavuuteen ja tuottavuuteen. Kannattavuus johdetaan monista taloudellisista mittareista, kuten kustannuste hokkuudesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisratkaisujen yhteys yritysten taloudelliseen suorituskykyyn 

   Hietanen, Petri (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko yrityksen suorittamilla ulkoistamisella yhteyttä taloudelliseen suorituskykyyn. Aihepiiriä käsitteleviä kotimaisia tutkimuksia on julkaistu melko vähän ja niiden empiiriset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistetun palkanlaskennan laatu 

   Lundström, Ulla (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko palkanlaskennan laadussa eroa ennen ulkoistamista ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää millaista ulkoistettu palkanlaskenta on laadultaan. Kirjallisuuskatsauksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa 

   Seppänen , Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Globalisoituminen, Euroopan yhteisön laajentuminen ja Suomen työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset kansainvälistävät työympäristöä tulevaisuudessa. Nopeasti muuttuva työnteon kenttä aiheuttaa jatkuvaa muutospainetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaalaisena Suomessa. Tutkimus inpatriaattien sopeutumisesta 

   Arola, Vilja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä työssä tutkitaan Suomeen työhön saapuneiden ulkomaalaisten työntekijöiden erilaisia sopeutumisen ja sosialisaation prosesseja. Tutkimusongelma käsittelee sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ulkomaalaisen työntekijän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaisen avainhenkilön verotus 

   Voutilainen, Annukka (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Aiheeni käsittelee ulkomaisia avainhenkilöitä varten Suomessa säädettyä eri-tyistä verohuojennuslakia eli lakia ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (avainhenkilöverolaki). Laki säädettiin alun perin ensinnäkin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaisen sijoittajan oikeudellinen asema Venäjällä 

   Hannola, Heli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan ulkomaisten sijoittajien oikeudellista asemaa Venäjällä. Ulkomaisten sijoittajien asemaan Venäjällä vaikuttavat liiketoimintaympäristö, kansainvälistä sijoitustoimintaa koskevat sopimukset ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaisia väliyhteisöjä koskeva verotus 

   Saraneva, Saana (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Väliyhteisölainsäädäntö on tällä hetkellä valtioiden yksi parhaista keinoista kansainvälisen veronkierron ja veropetosten estoon. Suomen laissa väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta on säädetty alun perin vuonna 1994. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Underpricing and the long-run performance of football club initial public offerings 

   Milén, Nikolas (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   The main purpose of this study is to examine the level of initial returns and long-run performance of football club initial public offerings. In addition, the study aims to provide a possible answer for the non-existing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Understanding global product launch process: Stages, standardization and influencing factors. 

   Iqbal, Arshed (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Purpose – The purpose of this research study is to identify the stages of a global product launch process, its level of standardization and the factors influencing the launch process. Methodology/design/approach – Semi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Understanding the impact of behavioral competencies of sales representatives on the sales performance of SaaS companies. 

   Hakak, Mujtaba (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Software as a service (SaaS) companies have witnessed fast growth in recent years and this trend has been predicted to continue, resulting in entry of new players having similar offerings. Hence, sales representatives are ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Undervisning av muntlig svenska i Seinäjoen lukio. En enkätundersökning bland eleverna och lärarna 

   Salokangas, Paula (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni tavoitteena on selvittää suullisen ruotsin opetusta Seinäjoen lukiossa, jossa ruotsia opiskellaan sekä A- että B- kielenä. Lukio sijaitsee yksikielisessä kaupungissa, joten suullisen kielitaidon kehittäminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Undskyld - anteeksi. Tanskalaisen elokuvan ja sen suomennoksen vertailua 

   Saarela, Eva-Lotta (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   I denna pro gradu-avhandling behandlas översättningen av den danska filmen Inkasso och dess översättning till finska. Materialet är repliker och textning under 20 minuter av filmen. Syftet är att kontrastera danska repliker ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Unethical Behaviors as a Challenge to Service Provision: The Case of Uganda’s Public Health System 

   Musana, Sadat (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   The public service ethics discussions have dominated government administrations for several years. Concurring with Kernaghan’s view that 1970s and 1980s were ‘ethics era’, historical patterns have so proven it. The focus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.