- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 2090-2109 / 3178

  • Saatavan perintä yksityishenkilöltä 

   Nieminen, Pirkko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähes kaikki yritykset myyvät tuotteitaan ja palvelujaan myös luotolla tai osamaksu-kaupalla. Asiakkaan luottokelpoisuuden tarkistaminen on kuitenkin harvinaisempaa, esim. pienten velkojen ollessa kyseessä. Yhä useampi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SAD-ilmiön (Seasonal Affective Disorder) vaikutus osakkeiden tuottoon 

   Taskinen, Mari (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, vaikuttaako Seasonal Affected Disorder (SAD) Helsingin pörssissä listattujen osakkeiden tuottoon. Lisäksi tutkitaan, onko myös sääti-lalla, kuten sateella, pilvisyydellä ja ilmanpaineella, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Safe haven, hedge and portfolio analysis of precious metals in Nordic stock markets 

   Karjalainen, Eero (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis is a comprehensive look at the qualities of precious metals and their attributes on investing in Nordic stock markets. The thesis concentrates to study whether precious metals serve as hedges or safe havens in ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SAIRASTA MARKKINOINTIA TERVEILLE - Medikalisaatio ja tarpeiden luominen kuluttajille suunnatussa reseptilääkkeiden markkinoinnissa 

   Kolomainen, Irina (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu – tutkielman tarkoituksena on analysoida, mitä vaikutuksia medikalisaatiolla on ja miten sen avulla pyritään luomaan uusia tarpeita suoraan kuluttajille kohdistetussa reseptilääkkeiden markkinoinnissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Saksan tehdasteollisuuden suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset vuosina 1998-2009 

   Roth, Joonas (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuosituhannen alusta lähtien Saksa on ollut valtavassa murroksessa. Tuona aikana maa on noussut ”sairaan miehen” roolista läntisen maailman vientimenestyjäksi. Maan merkitys on Euroopan mittakaavassa kasvanut jatkuvasti. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Salaisuus kunnassa: Onko luottamushenkilöllä vaitiolovelvollisuus suljetussa kokouksessa käydyistä keskusteluista? 

   Rahkonen, Marika (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   PL (11.6.1999/731) 121 §:n mukaan kunnan hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan asukkaiden itsehallintoa toteuttaa kunnan asukkaiden suorilla vaaleilla valitsema valtuusto. Kun-nallishallinto ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sales lead management in manufacturer-dealer context 

   Hakanen, Vilma (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sales lead management considers all the actions taken to convert suspects into profitable customers. Previous studies have recognized that sales lead management is a simple concept, but companies are struggling with the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sananvapaudesta vihapuheeseen : Poliitikkojen sananvapauden rajat suhteessa vihapuheeseen 

   Karkkulainen, Essi (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Sananvapauden asema perus- ja ihmisoikeutena on merkittävä Suomessa. Sen merkitys kasvaa entisestään, kun liikutaan poliittisen puheen alueella. Jo tästä voidaan päätellä, että sananvapaudella on suuri merkitys poliitikoille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Saneerausyrittäjän komptenssi koetuksella 

   Karppinen, Aki (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen ajautuessa kriisiin voidaan yritys asettaa konkurssiin eli yritys likvi-doidaan tai sen toimintaa jatketaan yrityssaneerauksen turvin eli yritys pyritään tervehdyttämään. Yrityksen kriisiin johtaneiden syiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Saneerausyritysten rationaalinen karsinta 

   Matero, Hanna-Maria (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laki yrityksen saneerauksesta säädettiin konkurssin vaihtoeh-doksi elinkelpoisia kriisiyrityksiä varten. Elinkelpoisilla yrityksillä kriisi on vielä sopivin toimenpitein torjuttavissa tai ohitettavissa. Elinkelvottomien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SAP toiminnanohjausjärjestelmän ongelmat ja eroavuudet eri yrityksissä 

   Tenhunen, Mika (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   SAP toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ongelmista on kirjoitettu hyvin vähän. Tämä tekee tutkielman teosta sekä haastavan että mielenkiintoisen. Suomessa SAP toiminnanohjausjärjestelmää käyttää hyvin monet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sasta-brandi kehittämisen kohteena 

   Lauhamaa, Juha (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia Sastalla on kehittää brandiansa. Lähtökohtana oli, että Sasta-brandin nykyinen imago ja positio eivät olleet selvillä. Ensimmäisen tavoitteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SASTAMALAN POHJOISMAISET YSTÄVYYSKUNNAT: Elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden vertailu 

   Järvinen, Antti (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selventää Sastamalan Pohjoismaisissa ystävyyskaupungeissa toimivien elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden toimintaa ja verrata niitä Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:hyn. Tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Satakunnan teknologiateollisuuden yritysten hinnoittelukäyttäytyminen ja sen vaikutus yritysten kannattavuuteen 

   Ihamäki, Jari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia Satakunnan teknologiateollisuuden yritysten hinnoittelukäyttäytymistä ja sitä, onko käyttäytymisellä vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Yritysten hinnoittelukäyttäytymistä on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Satamien merkitys toimitusketjujen häiriöttömyyden edistämisessä 

   Askola, Hanna (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen vienti-, tuonti- ja transitoliikenteestä valtaosa kuljetetaan satamien kautta. Suomalaisia satamia pidetään usein kuljetusketjujen pullonkauloina, mutta tätä olettamusta on tutkittu verrattain vähän toimitusketjujen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SAY ON PAY: Regulation and Executive Compensation 

   Syrjälä, Olga (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Due to the European Commission’s view that the financial crisis was largely caused by the passivity of shareholders and the short-term nature of their investment, Directive 2017/828 was implemented as a solution. With Say ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • SCREWLESS CABLE MOUNTING FOR LOW VOLTAGE SWITCHES 

   Rautanen, Atte (2018)
   Diplomityö
   Beside new design and better performance, product development of low voltage switches should focus on manufacturing easiness, product quality and possibilities for customer’s variation. The target of this thesis is to study ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Scrum in the company X 

   Laatikainen, Kristiina (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Research: The traditional Waterfall development method is not very successful in today’s volatile world. Now when agile methods like Scrum are coming into the mainstream of software organizations, the need for evidence on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Searching For Binding Constraints of Economic Growth: Tanzania Case Study 

   Pohjola, Tuuli (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   The objective of this master’s thesis is to find constraints that are binding sustainable economic development in Tanzania by using the Growth Diagnostics approach, developed by Ricardo Hausmann, Dani Rodrik and Andrés ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Searching for returns - Investor attention in the Nordic stock market 

   Saario, Anna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   During the most recent decade, several studies have found the applicability of Google search volume information to research. In financial market research, the relationship between Google search volumes and stock returns ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.