- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1593-1612 / 3178

  • Naiset hallituksessa ja heidän vaikutuksensa suorituskykyyn ja yhteiskuntavastuullisuuteen 

   Pouttu , Kai (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen suorituskyky - vakavaraisuus, maksuvalmius ja kannattavuus - on usean eri sidosryhmän tarkastelun alla. Yleinen heikko taloustilanne korostaa tilannetta entisestään. Yhteiskuntavastuu jaetaan perinteisesti kolmeen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Naisjohtajat suomalaisissa talousalan lehtiartikkeleissa 

   Pussinen, Maiju (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten huippujohtoon edenneet suomalaiset naisjohtajat kertovat naisjohtajuuteen liittyvistä teemoista talousalan lehtiartikkeleissa. Naisjohtajuus on ajankohtainen aihe, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Naisjohtajien urakehitys ylempiin johtotehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla 

   Kukkamo, Wilhelmiina (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia naisjohtajien urakehitystä ylempiin johtotehtä­viin ja yleisesti naisjohtajuuden kehitystä. Tarkoituksena on myös saada näkökulmaa sii­hen, millaiset mahdollisuudet naisjohtajilla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • NAISJOHTAJUUDEN JA LASIKATTOILMIÖN DISKURSSIANALYYSI SUOMALAISTEN TALOUS- JA NAISTENLEHTIEN ARTIKKELEISSA 

   Antila, Sini (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaista kuvaa talous- ja naistenlehdet rakentavat naisjohtajista ja heidän johtamistyyleistään. Tämän lisäksi tavoitteena on tutkia, esiintyykö lasikattoilmiö naisjohtajista ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Naisten hallitusjäsenyys ja sen vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Laine, Annika (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmaa koskeva aihe on ollut paljon esillä viime vuosien aikana. Esimerkkinä voidaan mainita Euroopan oikeuskomissaari Viviane Redingin aloite maaliskuussa 2011 Euroopan unionin laajuisesta naiskiintiöstä julkisesti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Naistenlehtien kansikuvien välittämä naiskuva. Empiirinen analyysi vuosilta 2002 ja 2007. 

   Luukkala, Teija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista naiskuvaa naistenlehtien kansikuvat välittävät. Tarkoituksena on selvittää, onko naiskuvassa tapahtunut muutosta ajallisesti ja onko naiskuva erilainen eri-ikäisille suunnatuissa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Narsistiset häiriöt esimies - alaissuhteessa julkisen sektorin organisaatioissa 

   Ala-Hukkala, Anne-Mari (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten esimiehen narsistiset käyttäytymispiirteet vaikuttavat esimiehen ja alaisen väliseen luottamukseen julkisen sektorin organisaatioissa. Tarkoituksena oli tutkia tunnistetaanko ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Natiivimainonta markkinointiviestinnän muotona: Kuluttajien ja asiantuntijoiden näkemyksiä 

   Korsbäck, Johan (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Digitaalinen aikakausi on muuttanut median, mainostajien ja kuluttajien toimintatapoja. Mainonnan tulva on rohkaissut mainostajat kehittämään uusia keinoja verkkomainontaan. Mainostajien käyttämät perinteiset bannerimainokset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • National Culture Appearance in International Luxury: A content analysis of print advertisements in France and Russia 

   Tuokkola, Mari (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Today is the “golden-time” of international luxury brands. The key feature of the success is the balance of marketing operations where the communication and thus the advertising have an essential role. The international ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nautintaoikeus verosuunnittelukeinona - Säästö vai sudenkuoppa? 

   Kontola, Titta (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on asuinkiinteistöjen ja –huoneistojen luovutuksiin sisällytettyjen nautintaoikeuksien kannattavuus verosuunnittelullisesta näkökulmasta. Kauppaan, lahjaan tai perintöön sisältyvä nautintaoikeus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • NAV-ALENNUS LISTATUISSA EUROOPPALAISISSA KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖISSÄ 

   Kolu, Arttu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt raportoivat tilinpäätöstietonsa IFRS-standardien mukaisesti, jotka määrittävät ohjeistukset ja säännöt siitä, kuinka kiinteistöjen käyvän arvon arviot tulee raportoida tilinpäätöksessä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Near Field Communication (NFC): A Technical Overview 

   Hossein Motlagh, Naser (2012)
   Diplomityö
   Near Field Communication (NFC) technology is a new wireless short range communication technique for data transmission between intelligent devices such as mobile phones by integrating a small NFC reader into the cellular ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nelitahtimoottorien kaasukonversioprojektien kehittäminen LEAN menetelmällä 

   Rantatalo, Kai (2015)
   Diplomityö
   Wärtsilän huollon projektit osasto on toteuttanut kaasukonversioprojekteja 10 vuotta 4-tahtimoottori-installaatioille vaihtelevalla menestyksellä, kun mittareina käytetään toimitusaikaa, budjettia ja asiakastyytyväisyyttä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Netnografinen analyysi pikavipeistä pakonomaisen kuluttamisen mahdollistajina 

   Kaappola, Pirjo (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja analysoida pikavippien ottamiskokemusten yhteen kytkeytymistä pakonomaisen kuluttamisen ominaispiirteiden kanssa. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ja olosuhteet vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Neuvottelukoulutuksen merkitys laskentatoimen asiantuntijoiden ja tilintarkastajien neuvottelustrategioille 

   Selkäinaho, Leena (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Neuvottelutaitojen tarve on havaittu laskentatoimen pääaineopiskelijoilla ympäri maailmaa. Neuvottelut ovat olennainen osa tilintarkastusprosessia. Tilintarkastusneuvottelujen tulokset ovat erittäin tärkeitä pääomamarkkinoille, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • New Families as a Support System in the Harry Potter Novels 

   Särkijärvi, Tiiu (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia perheen kaltaisia ryhmiä J. K. Rowlingin Harry Potter -romaaneissa ja sitä, miten ne toimivat tukiverkkona kirjasarjan päähenkilölle. Tutkimus keskittyy erityisesti sarjan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • New Product Development and Innovation for Growth and Profitability of Companies 

   Gebre-Georges, Fikreselasie Solomon (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   The objective of this thesis is to provide a model for company’s capability and growth of profitability in new product development and innovative technological development. These developments help companies to enhance and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • NGO Benefciaries' Views on Downward Accountability. Case Study from Mongolia. 

   Mustikkamaa, Anniina (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   The number of NGOs has risen dramatically in the last few decades. NGOs work in very different types of fields and their significance as providers of service and advocacy can be remarkable in their area of operation. NGOs ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nigerian Local Government System: Problems of Service Delivery 

   Ezechikwelu, Emenike (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   The method of service delivery in the Nigerian local government system has been in existence even before the coming of colonial powers but the agitation to improve the quality of services provided by this tier of government ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nimikehallintakonseptin kehittäminen huoltoliiketoiminnan tarpeisiin 

   Oinonen, Aarni (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Nimike on tietojärjestelmien kannalta ja tuotetiedonhallinnan perusyksikkö. Nimike an-taatuotteelle tai tuotantotekijälle identiteetin, ja tuohon identiteettiin liittyvää informaa-tiota tuotetiedonhallinnan on määrä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.