- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • ”Ja kan uttröck me best på dialekt” Användning av standardsvenska och dialekt på lektioner i modersmål och litteratur i Österbotten. 

   Smulter, Pernilla (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   SAMMANFATTNING: Syftet med denna avhandling är att undersöka språkanvändningen i fråga om standardsvenska och dialekt på lektioner i modersmål och litteratur i svenskspråkiga högstadieskolor i Österbotten. Dialekten används ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Jakautuminen osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelussa 

   Hahto, Annimarja (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sukupolven- tai omistajanvaihdos on lähivuosina ajankohtainen tapahtuma monessa yrityksessä. Sukupolvenvaihdosten sujuva toteutus on tärkeä asia yritystoiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen kannalta. Tämä korostuu erityisesti ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Jatkuva parantaminen lääketeollisuudessa 

   Hellman, Juho Oskari (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lääketeollisuus on elänyt viime vuosina murroksen aikaa, jolloin operatiivisen toiminnan kehittäminen on ollut suurennuslasin alla. Tehokkuuden parantamiseen kuuluvat niin suuret kehityshankkeet, kuin pienet päivittäiset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Jens Lapiduksen Livet deluxe -romaanin kirosanat ja niiden suomennokset 

   Lyyski, Heidi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Syftet med denna avhandling är att analysera svärord som används i Jens Lapidus roman Livet deluxe och dess översättning Luksuselämää som översatts av Jaana Nikula. Materialet består av svärord som används av fyra olika ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Jet Fuel Hedging and Firm Value: Evidence from publicly-traded airlines in Europe and Russia 

   Leinonen, Olli-Pekka (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jet fuel costs have historically been between 10 and 20 percent of commercial airlines’ total operating costs. In recent times the fuel costs have increased and surpassed labour costs as the largest operating cost item. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Job Characteristics as a Potential Source of Work Engagement in Global Virtual Teams 

   Jakobsson, Frida (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Global virtual teams (GVTs), commonly described as culturally diverse, geographically dispersed, and electronically dependent in their communication are having an increasingly dominant role in organizations. Despite being ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdannaisinstrumentit paikallispankkien korkoriskiltä suojautumisessa 

   Laaksonen, Valtteri (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien riskienhallinnan voidaan katsoa sisältävän neljä tärkeää vaihetta, jotka ovat riskin tunnistaminen, mittaaminen, tarkkailu ja hallinta. Tässä työssä on perehdytty pääosin korkoriskin mittaamiseen ja hallintaan. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon kehittämisellä lisäarvoa organisaatiolle 

   Haavisto, Emmi-Inkeri (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Johdon kehittämistä on tutkittu alan tieteellisessä kentässä hyvin paljon, mutta erityisesti johdon kehittämistoimenpiteiden ja organisaation suorituskyvyn tai liiketaloudellisten mittareiden yhteyttä käsittelevää laadukasta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon ohjausjärjestelmän arviointia Levers of Control -viitekehyksen näkökulmasta 

   Salo, Eeva (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee rakennusalan johdon ohjausjärjestelmän kokonaisuutta sen käyttötyylin ja organisaatiorakenteen mukaisesti. Johdon ohjausjärjestelmiä tutkitaan Simonsin (1995) Levers of Control -viitekehyksen näkökulmasta. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon ohjausjärjestelmät strategisten muutosten apuna konserniyrityksen eri ohjaustasoilla - Case: Eräs teknologiateollisuuden alan yritys 

   Käkelä, Marjo-Riia (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja yritysten täytyy pystyä mukauttamaan strategioitaan vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin. Tästä syystä tutkimuksessa tutkittiin, miten johdon ohjausjärjestelmät ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon ohjausjärjestelmään kohdistuvat muutospaineet - Tapaustutkimus ympäristön epävarmuuden ja strategian merkityksestä 

   Mustonen, Vesa (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli tutkia johdon ohjaus-ja laskentajärjestelmiin kohdistuvaa muutospainetta. Tutkielmassa selvitettiin myös kuinka yritys haluaisi laskentajärjestelmiään nykyisestä kehittää ja millaisia esteitä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon ominaispiirteiden vaikutus konkurssin ennakointiin 

   Partanen, Heidi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen ajautuminen konkurssiin on kaikkien osapuolten, niin yrityksen omistajien, yhteiskunnan kuin sidosryhmien kannalta huono tilanne, ja konkurssi yleensä merkitsee taloudellisia menetyksiä kaikille osapuolille. Tästä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon omistuksen ja analyytikoiden seurannan vaikutus tilintarkastuspalkkiohin suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

   Hanerva, Sami (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia johdon omistusosuuden ja analyytikoiden seurannan vaikutuksia tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Aihe on kansainvälisessä tutkimuksessa ajankohtainen, eikä sitä ole ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon omistuksen vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Peiponen, Maija (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yritysjohdon omistus vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn. Tutkimuksessa tarkastellaan johdon omistuksen ja yrityksen suorituskyvyn välistä suhdetta aikaisempien tutkimusten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon optioiden vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Järvinen, Henriikka (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko johdon optioilla vaikutusta yrityksen suori-tuskykyyn. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella ei ole päästy täydelliseen yhteis-ymmärrykseen siitä, miten nämä kaksi tekijää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon sukupuolen vaikutus yritystoiminnassa epäonnistumiseen 

   Rautjärvi, Hanne (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia onko yrityksen johdon sukupuolella vaikutusta yri-tystoiminnassa epäonnistumiseen. Sukupuolen lisäksi tarkastellaan myös yrityksen toi-mialan ja yrityksen iän vaikutuksia epäonnistumiseen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon ympäristölaskentatoimen käytön vaikutus innovaatioihin organisaatioissa 

   Puttonen, Aino (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia johdon ympäristölaskentatoimen, inno-vaatioiden ja organisaation noudattaman strategian välisiä yhteyksiä. Nyky-aikana tietämys ja ymmärrys elinympäristömme tilasta sekä tiukentunut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdosanalyysin periaatteita 

   Lager, Tarja (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Oulun yliopisto oli osallisena 1987 alkaneessa kansainvälisessä Language Synergetics -tutkimushankkeessa eli ns. Bochumin-projektissa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään 12 eri kielestä leksikon universaaleja piirteitä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johtajan käytössä olevan informaation dimensioiden vaikutus kannattavuuteen 

   Pelttari, Taneli (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Informaatio on hyödyllistä päätöksentekotilanteissa ja ne poikkeavat suuresti tapauskohtaisesti. Tiedon hyödyllisyyttä voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti informaatiodimensioiden avulla, jolloin keskitytään informaatioon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johtajan tunneäly alaisen tulkitsemana 

   Alakärppä, Suvi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkasteltiin johtajan tunneälyä esimies-alaissuhteessa alaisen näkökulmasta. Tutkimuksessa kuvailtiin, mitä alaiset ymmärtävät tunneälyllä tarkoitettavan, millaisissa tilanteissa esimiehen tunneäly ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.