- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Fachübersetzung am Beispiel von Rechtstexten vs. literarische Übersetzung am Beispiel von narrativen Texten 

   Jussila, Tiina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on ammattitekstien ja kaunokirjallisten tekstien kääntäminen. Tavoitteena on tutkia, eroavatko kaunokirjalliset tekstit ja ammattitekstit toisistaan niin huomattavasti, että tekstityypillä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • FACTORS AFFECTING INTERNATIONAL JOINT VENTURE’S FINANCIAL PERFROMANCE IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

   Eliasson, Aleksi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   The foreign direct investment inflow to China has in the recent decades experienced major developments. Foreign companies have noticed the potential of the Chinese business environment for not only its reduced labor costs ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Factors affecting sustainable supply chains in industrial markets. Case study: Buyer-supplier relationships in German railway industry. 

   Zhamakochyan, Diana (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Business activities within organizations can have a huge impact on global economy and future generations; especially MNCs are accountable for sustainability in supply chains. Sustainable supply chain management (SSCM) has ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Factors influencing the quality of manufacturer and distributor relationships : Case study 

   Vuotari, Maria-Teresa (24.03.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Long-term and well-functioning business relationships have become even more important as international competition is fierce in many different sectors. The aim of relationship marketing is to maintain the relationship by ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Factory Location Analysis and Reduction of the Firm's Manufacturing Footprint 

   Harris, Colleen (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Increasing costs to the supply chain induce firms to seek out alternatives to drive down these costs. The perceived source for competitive advantage lies in emerging markets. Although outsourcing appears appealing, there ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Family Company Performance in the Finnish Stock Markets 

   Koskinen, Mikko (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of the study is to investigate whether family firms are higher market performers than non-family companies. Furthermore, the study examines if the blocksize of the owners have an effect on company performance. In ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Feasibility of an assembly line for a high variety and low volume product 

   Volmer, Axel (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   ABBs Transformers business unit in Vaasa commenced this thesis to investigate the overall feasibility of an assembly line (AL) for their current team based transformer assembly. The transformer manufacturing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Feasibility of hydrogen as fuel in medium speed engines 

   Pikka, Jarmo (2013)
   Diplomityö
   This Master’s Thesis consists of a study on hydrogen energy and its possible implementation in medium speed gas engines. The investigation is based on the recent knowledge on hydrogen as an energy carrier. Hydrogen economy, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Female expatriate adjustment during expatriation and repatriation - Influence of family 

   Kulmakorpi, Kirsi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Expatriation is a common way to transfer global knowledge around the world. As there are continuously more female expatriates in the field, is important to look into their adjustment during expatriation and repatriation. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Femininities in Marian Keyes’s This Charming Man: A Discourse Analytical Approach 

   Watt, Anna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia femininiteettejä (femininities) irlantilaisen kirjailijan Marian Keyesin romaanissa This Charming Man, joka lukeutuu niin kutsuttuun chick lit -genreen. Koska sukupuoli-identiteettiä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Fenomenografinen tutkimus mobiilimaksamisesta ja sen turvallisuudesta 

   Lehtikangas, Matti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman aihe on mobiilimaksaminen ja sen turvallisuus. Tutkimusongelmana on se, että mitkä ovat asiantuntijoiden käsitykset mobiilimaksamisesta ja sen turvallisuudesta. Tutkielmassa esitellään eri ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Finance 

   Szarzala, Rafal (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lately there have been observed some sharp price reversals in residential property markets in Poland. It may raise some questions regarding the nature of property markets in general. Some authors prove its relevance to a ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • FINANCIAL ACCELERATOR -MEKANISMI MIKROTASOLLA SUOMEN TALOUDESSA 

   Parikka, Lauri (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä työssä tutkitaan epätäydellisiä rahoitusmarkkinoita mikrotasolla Suomessa. Epätäydelliset rahoitusmarkkinat ovat tärkeä tutkimuskohde, koska ne mahdollistavat yhteyden rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden välillä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Financial freedom and bank credit risk: Evidence from the European Union 

   Mettälä, Max (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   This paper investigates the dynamics between economic and financial freedom indexes relative to banks’ risk-taking. Particularly credit risk is examined and hence impaired loans and loan loss reserves denote risk. Time ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Financing Decision Significance, Capital Structure and Initial Yield Behaviour: Evidence from Finnish Commercial Property Markets 

   Salminen, Jaakko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Commercial property business has been blooming in Finland since the first major transaction was made abroad in 2002. In the mean time the capital structure of investments has developed to be always more debt-based and thus ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • FINANSSIKRIISIN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET : Tarkastelussa BKT:n, osakekurssien ja työttömyyden kehitys maaryhmittäin 

   Rämö, Joona Aleksi (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Ylioptimismi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin ja investointipankkien suuret investoinnit CDO (Collateralized Debt Obligation) –arvopapereihin käynnisti-vät ennennäkemättömän finanssikriisin maailmantaloudessa. Vuonna 2008 ...
  • Finanssikriisin vaikutukset Italian ja Ranskan pankkisektoreihin 

   Kuhalampi, Karri (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuoden 2017 aikana tiedotusvälineissä uutisoitiin tasaisin väliajoin Italian pankkisektorin heikosta tilasta. Italian pankkisektorin tarkempi tutkiminen viime vuosikymmenen alusta nykyhetkeen on siten erittäin ajankohtaista, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Finanssikriisin vaikutus vähittäispankkien tuottavuuteen Skandinaviassa 

   Carpén, Johannes (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma keskittyy tarkastelemaan vuonna 2007 Yhdysvalloissa käynnistyneen, maailmalle levinneen finanssikriisin vaikutusta Skandinavian vähittäispankkien tuottavuuteen vertaamalla alueen pankkien tuottavuusmuuttujia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • FINDING THE RIGHT PARTNER FOR EXPANDING SERVICES OVER TO THE UK MARKET: Case Study/Action Research 

   Hemming, Anna (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis has been conducted as an action research for a Finnish management consultancy that is undergoing a significant change in their organisational structure. Furthermore, this study aims to evaluate the relevant ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • FINMAC DEMOLITION OY:N VERKOSTOITUMINEN JA VERKOSTON KEHITTÄMINEN 

   Furu, Mikael (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia Finmac Demolition Oy:n verkostoitumista ja verkoston nykytilannetta. Tutkielman pohjalta on tarkoitus saada näkökulma verkoston kehittämistarpeille tulevaisuudessa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.