- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • CALENDAR ANOMALIES IN THE HELSINKI STOCK EXCHANGE 

   Kivikari, Jani (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Market efficiency and anomalies have been in interest of academic research over 40 years. Study of calendar effects is also fairly old branch and it can be traced back to 1970’s. Due to long history of studies in the area, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Can Insiders Earn Abnormal Returns? Evidence from the NASDAQ OMX Helsinki in 2012–2013 

   Virnala, Antti (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study examines whether corporate insiders in the NASDAQ OMX Helsinki earned abnormal returns by trading with their own companies shares in the time period of 1.1.2012 – 31.12.2013. The theoretical framework focuses ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Can Social Enterprises Help to Tackle Poverty: Examining the Role of three Brazilian Social Enterprises 

   Majamaa, Satu (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jatkuvat muutokset julkisella sektorilla ja finanssikriisi ovat haastaneet julkisen sektorin tarkastelemaan maailmanlaajuisesti rooliaan. Perinteisten mallien rinnalle on haettu uutta toimintamallia, joka korostaisi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • CAPITALISATION ON FOREIGN SUBSIDIARY KNOWLEDGE: STICKINESS FACTORS AFFECTING REVERSE KNOWLEDGE TRANSFER 

   Malakhova, Kseniia (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   In the nowadays highly competitive environment, multinational companies (MNCs) seek for the new sources of sustainable differentiation to outperform other players in the market. Building on the recent knowledge-based view ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Career decision making among young graduates: Self-initiated expatriation perspective 

   Miettinen, Elina (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Internationalisation and globalisation have changed the way of doing business and there is a growing need for talented and internationally oriented employees. There are more and more companies that have realised that they ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • CASE FIRMAKIRJA - Pienten ja keskisuurten yritysten hankinnan ja myynnin tehostamiseen tähtäävän palveluinnovaation kehittäminen 

   Korkiakoski, Niko (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään case-esimerkin avulla, minkälaisella yhteisöpalvelu-teknologiaan pohjautuvalla uudenlaisella internet-palvelulla voitaisiin tehostaa pk-yritysten hankintaan, myyntiin ja verkostoitumiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Case yrityksen toiminnanohjauksen kehittäminen 

   Lindfors, Erika (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli kehittää Case yrityksen toiminnanohjausta. Case yritys on elintarviketeollisuuden laitteita valmistava pk-yritys. Työllä haluttiin selkeyttää yrityksen toimintaa sekä löytää yhteiset toimintatavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Case-tutkimus: Suorituksen johtamisen mallin muutos. Muutoksen vaikutus työntekijän kokemukseen kehittymisestä. 

   Lamberg, Hilma (29.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Viimeisten vuosien aikana monissa organisaatioissa on herännyt tarve kehittää suorituksen johtamisen käytäntöjä vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän haasteita ja todellisuutta. Suorituksen johtamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Case-yhtiön prosessien kartoitus sekä tarvemäärittely CRM-järjestelmän käyttöönottoa varten 

   Lempinen, Milla (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan erään case-yrityksen prosesseja, kartoitetaan CRM-järjestelmän käyttöönottohankkeen kannalta oleelliset prosessit sekä tehdään näiden pohjalta tarvemäärittely, jotta saadaan kuvattua ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • CASE-YRITYKSEN MAINE JA MAINEENHALLINNAN KEHITYSKOHTEET. Fokuksena potentiaaliset työnhakijat. 

   Pelkonen, Jenni (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hyvä maine tekee yrityksestä vetovoimaisen. Työnhakijalle hyvämaineinen yritys voi olla se ensimmäinen valinta, minkä johdosta HR-funktiolla on mahdollista saavuttaa selkeä rooli yrityksien maineenhallinnassa. Tämän työn ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Category management operating model design and implementation : Study of case company Valmet Automotive 

   Ääritalo, Susanna (31.05.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   The current challenging situation in the manufacturing industry is forcing companies to further strengthen operations and streamline processes. There are changes in the industry in terms of current corona crisis at the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES AND STOCK MARKET PRICES IN US 

   Madu, Chika Ozioma (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of the study is to examine the causal relationship between the macroeconomic variables and stock market prices in the US. The empirical test was carried out using the Vector autogressive model and Granger ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • CFD-Based Design Exploration of a Battery Thermal Management System Aided by Data-Driven Optimization Methods 

   Uimonen, Timo (03.02.2021)
   Diplomityö
   A growing interest in battery-driven electric mobility has increased the demand for new design tools in the development of lithium-ion battery packs. Ensuring good battery thermal management, in particular, is vital for ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Challenges in leading cross-cultural teams 

   Place, Michael (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Leading cross-cultural teams can be different compared to a team with all members being from a similar cultural background. Differences appear in conflict resolution, methods of resolving conflicts and how easy is it to ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Challenges of Finnish Female Expatriates in the Middle East 

   Porvari, Pihla (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   The aim of this study is to examine the challenges that Finnish female expatriates face when working in the Middle East. A further aim is to provide ideas for multinational companies regarding how to develop their expatriate ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Change management 2020 

   Hakanpää, Tommi (02.11.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Change is inevitable in today’s business world. Organizations are developing and trying to cope with challenges which are brought up by globalization and digitalization. Change processes themselves are occur-ring more often ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Changing Sourcing Strategies: Transferring module manufacturing 

   Hamari, Lilli (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis is a part of implementing new sourcing strategy to the case company business unit. Module manufacturing was transferred to local subcontractor and piloted in low cost country module supplier. New sourcing process ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Characteristics of Companies with Numerous Disclosed Material Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting 

   Anttila, Linda (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Since the massive accounting scandals of the early 2000s and the enactment of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) the management of companies that are listed in the U.S. have been obligated to release an assessment of the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Characteristics of identity and access management projects 

   Kananoja, Tommi (2010)
   Diplomityö
   The management of identities and access rights is becoming more and more complex for organisations and thus identity and access management solutions are being developed and taken into use in organisations. The implementation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Chatbotin käyttöönoton vaikutukset yrityksen sisäisessä asiakaspalvelussa 

   Korkeamäki, Elena (30.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Chatbot on enenevässä määrin erilaisiin tarkoituksiin tarkoitettu palvelukanava, niin yritysten ulkoisessa, kuin sisäisessäkin käytössä. Useimmin chatbotia on käytetty asiakaspalvelussa yritysten ulkoisten asiakkaiden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.