- Selaus nimekkeen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • B2B SERVICE MODEL FOR CAR DEALERSHIPS IN FINLAND: SHOULD FINLAND IMPLEMENT SAME STRATEGYAS GERMANY? 

   Rissanen, Markus (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   In the current market situation, car retailers and car manufacturers face ever-increasing challenges due to the high level of competition. In order to successfully compete in the B2B sales, organizations need to understand ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • BALANCE SCORECARD JA SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN: Case Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 

   Ranta, Turo (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perinteiset tunnusluvut eivät anna riittävää informaatiota organisaation kehittymisestä muuttuvassa ympäristössä. Organisaatioiden on siten kyettävä mittaamaan suorituskykyään yhä tehokkaammin sekä huomioimaan suorituskyvyssään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced scorecard kunnan strategisen johtamisen työkaluna - Case Oulun kaupunki 

   Haapala, Janne M. (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkinen sektori Suomessa ja maailmalla on omaksunut monia yksityisellä sektorilla kehitettyjä laskentatoimen tekniikoita. Johdon laskentatoimen merkittäväksi tehtäväksi julkisellakin sektorilla on noussut organisaation ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced Scorecard strategisena johtamisjärjestelmänä jakeluliiketoiminnassa, case: Itella Oyj 

   Forstén, Olli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Itella Oyj:n jakeluliiketoiminnassa Balanced Scorecardin toimivuus strategisena johtamisjärjestelmänä organisaation eri tasoilla. Tutkimuksen muina tavoitteina oli selvittää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced Scorecard strategisena johtamisvälineenä Kyrönmaan Osuuspankissa 

   Karesvuo, Ossi (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Strateginen johtaminen rahoitusalalla on muuttunut voimakkaasti vuosien varrella. Perinteinen rahan ostaminen talletuksina ja myyminen lainoina ei enää riitä pankkitoiminnassa. Pärjätäkseen kiristyvän sääntelyn ja tiukkojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced Scorecardin asiakastyytyväisyysmittarin kyky ennakoida tulevaa taloudellista suorituskykyä - Case: Alko Oy 

   Putkonen, Juho (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Balanced Scorecard (BSC) on ollut käytössä monissa yrityksissä jo vuosien ajan. Tasapainotetun tulokortin tarkoituksena on yhdistää taloudellinen ja ei-taloudellinen mittaaminen sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced Scorecardin implementoinnin arviointi Rocla Oyj:ssä 

   Wiklund, Paula (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen BSC implementointia ja johdon näkemyksiä BSC:n vaikutuksista strategiseen ajatteluun sekä toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmiin. Toisena tavoitteena on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced Scorecardin implementointi asiakaspalvelun päivittäiseksi työvälineeksi 

   Laitala, Reeta (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Pohjoismaissa vakuutuspalveluja tarjoavan yrityksen asiakaspalveluyksilön suorituskyvyn mittausta, suorituskykymittariston rakentamista ja implementointia. Tavoitteena on muodostaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Balanced scorecardin vaikutus organisaation suorituskykyyn kolmannella sektorilla 

   Kankaanpää, Maaria (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Balanced scorecard -mittaristoa on perinteisesti pidetty yritysjohdon ohjausmenetelmänä, mutta se on toimiva työkalu myös kolmannella sektorilla. Järjestöt kokevat samanlaisia johtamisen haasteita kuin yrityksetkin ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Baltian hallinnot muutoksessa: Vertaileva analyysi Baltian maiden korruption vastaisesta toiminnasta 

   Sottinen, Tuomas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Baltian mailla oli 1990-luvun alun uudelleenitsenäistymisen jälkeen tavoitteenaan integroituminen läntisiin organisaatioihin niin nopeasti kuin mahdollista. Baltian maiden kannalta länsimainen viitekehys on pitänyt sisällään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • BANK PERFORMANCE AFTER THE FINANCIAL CRISIS: Have the internal profitability determinants changed? 

   Sell, Jaakko (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this thesis is to study bank profitability after the recent financial crisis, which took place in 2007–2009. The research problem can be stated in two sentences. First, which internal determinants explain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • BANK PERFORMANCE DURING FINANCIAL CRISIS 2008: Impact of bank characteristics 

   Virkkunen, Piia (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this thesis is to investigate bank performance during recent financial crisis. The aim is to find reasons why recent financial crisis affected banks differentially. Possible congruent bank characteristics ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Banking Integration on a European Level- Legislation and Supervision 

   Gummerus, Joe (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The Banking markets have developed and changed a lot during the past twenty years. At the same time, the legislation on a European level has developed a great deal. The purpose of this thesis is to study the developments ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Banning Naked Short Sales: The Case of The U.S. 2008 Emergency Order 

   Niemelä, Tero (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis studies how the U.S. 2008 Emergency Order (EO) impacted the affected stocks’ returns, liquidity and distribution of returns. The EO was a naked short sale ban that was imposed by the SEC and which covered 19 ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel II - vakavaraisuusuudistuksen käyttöönoton merkitys Suomen pankkisektorin näkökulmasta 

   Pyykönen, Otto-Einari (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi vuonna 2001 uuden vakavaraisuus-säännöksen Basel II:n, joka uudistaa luottolaitoksien vakavaraisuussäännöksiä. Uudistuksen tavoitteena on saada vakavaraisuusvaatimukset vastaamaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel II -vakavaraisuusuudistus ja Sampo Pankin luottoriskien hallinta 

   Juutinen, Tuuli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Basel II -vakavaraisuusuudistusta on valmisteltu Baselin pankkivalvontakomiteassa ja Euroopan unionissa jo vuodesta 1998 lähtien. Uudistus muuttaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyä ja valvontaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel III - Vakavaraisuussääntelyuudistuksen vaikutukset säästöpankkitoimintaan Suomessa 

   Noponen, Katja (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Luottolaitosten vakavaraisuuden sääntely on yksi tärkeimmistä välineistä pankkisektorin vakauden turvaamisessa. Basel III -sääntelyn on tarkoitus korjata finanssikriisin paljastamia puutteita pankkien vakavaraisuusääntelyssä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Basel III -sääntelyn vaikutus suomalaispankkien toimintaan 

   Hyrsky, Ola (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien vakavaraisuus on synnyttänyt huolta viime vuosikymmenen lopulla alkaneen globaalin finanssikriisin jälkeen. Tästä syystä pankkien vakavaraisuussääntelyä on kuluneen vuosikymmenen aikana kiristetty. Tämän tutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • BASEL III – VAKAVARAISUUSUUDISTUKSEN ODOTUKSET SUOMEN PANKKISEKTORIN NÄKÖKULMASTA 

   Draskovic , Zelimir (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Huoli finanssisektorin vakaudesta sekä sääntelyn riittävyydestä on noussut jälleen pinnalle viimeisen finanssikriisin myötä. Marraskuussa 2010 G-20 maiden kokouksessa Baselin pankkivalvontakomitea esitteli uuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Bayesian Inference 

   Kiviaho, Jarno (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   The surge in financial innovation and securitization in the beginning of the 21st century has introduced a large amount of new financial assets in exchanges around the world. While accurate inference on these new assets is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.