Selaus Yksikön / Tiedekunnan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

  • Dieselruiskun voiman mittauslaitteisto 

   Salminen, Mikko (2019)
   Diplomityö
   TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena oli suunnitella yhteispainejärjestelmän mittauspenkin toteutus. Yhteispainejärjestelmää käytetään dieselmoottoreissa. Ensimmäisessä vaiheessa halutaan mitata dieselruiskun aiheuttama voima ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Diffusion and Adoption of RMV Microturbine System- Energy Production in Ghana 

   Yakah, Samuel (30.03.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Background: Securing adequate energy resources that fulfils the rising demand, providing everyone access to energy facilities and reducing the input of that same energy’s benefits to climate change is a major global ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Digitalisaation hyödynnettävyys mikroyrityksen asiakashallinnassa 

   Lindström, Paula (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Digitalisaatio on terminä mukana useassa kehitysasiassa tänä päivänä. Se pitää sisällään muutoksen, joka perustuu kehittyvään digitaaliseen tekniikkaan. Liiketoiminnassa on ollut perustoimintojen sähköistämistä jo pitkään, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Digitalization of Purchasing Processes in a Materials Management –Organization 

   Kalliokoski, Kia (31.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Organizations all around the world are participating in the digital transformation. Distinctly, as digitalization is also affecting the supply chain performance, ways of gaining competitive advantage as well as changing ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dimensioning of Auxiliaries for a Single-Cylinder Research Engine 

   Strang, Anna-Stina (2018)
   Diplomityö
   The most important part of Wärtsilä’s internal combustion engine research is engine testing. While conventional multi-cylinder engine testing provides comprehensive engine research, single-cylinder engine testing enables ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Economic Benefits of Material Standardization: Average Annual Total Cost of Stock Material Item 

   Valonen, Annastiina (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   The emphasis of this thesis is to discuss the effects of material standardization in relation to the total cost formation of a material item. The primary objective is to analyse the cost structure and the price creating ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effect of Turbocharger Upgrade on the Energy Economy of a Medium Speed Engine 

   Istolahti, Miia (2019)
   Diplomityö
   Engine lifecycle can be supported by offering regular overhaul service or by upgrading parts to new versions. Part upgrade can aim e.g. to better engine energy efficiency and lower emissions. Background of an upgrade is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of implementing SAP S/4HANA in Operational Purchasing 

   Luhtasaari, Aleksi (03.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The objective of this case study research was to discover and assess the most critical issues that may surface during the conversion process from the current ERP system of the case organisation to a new ERP system to be ...
  • Electromagnetics in active parts of converter transformers 

   Ketola, Jaakko (2019)
   Diplomityö
   Transformers used in power electronics applications are subjected to harmonics and increased dielectric stresses due to non-linear electric loads. Therefore, regular distribution transformers are not viable, but specially ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Engine Power Plant Design Considering Grid Fault Tolerance 

   Suikkanen, Anna (07.05.2020)
   Diplomityö
   The compliance requirements of the power plants are getting more complex due to the strict grid code requirements. The power supply to the grid needs to be secured during faults in the grid and it is implemented with correct ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ERF-standardin vaikutukset konesalirakentamiseen Suomessa 

   Lahdensuo, Mikko (2019)
   Diplomityö
   Konesalien määrä on kasvanut kansainvälisesti viimevuosina huomattavasti. Syynä tähän kasvuun on datan kasvanut määrä, internetin käyttö ja suosiota kasvattaneet pilvipalvelut. IT-palveluiden jatkuva kasvu lisää energian ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Erään sähkömoottorien testauslaitteiston käyttöönotto 

   Tampsi, Peter-Stefan (2019)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tehdä käyttöönotto Vaasan ABB Motors & Generators -yksikön testauslaboratorioon siirrettävälle testauslaitteistolle ja tutkia ristiintestauksen avulla laitteistolla saatujen mittaustulosten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Esineiden internetin sosiotekniset kuilut 

   Höglund, Carolina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskuntamme voi nykyään määritellä järjestelmäksi, jossa sosiaalinen ja tekninen järjestelmä toimivat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Sosiaalinen järjestelmä kattaa yhteisöt ja yksilöt ja heidän tapansa toimia muun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Evaluation and correction of localization errors in Wireless Sensor Networks 

   Adelere, Moses (2018)
   Diplomityö
   Wireless Sensor Networks have got a lot of attention in the recent years. Wireless sensors can exist as small as a coin, and are inexpensive in term of cost, with low energy consumption and limited computing power. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • From data management to actionable market insight : development of a market intelligence concept model for an industrial manufacturer organization 

   Lehtimäki, Marja (15.06.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   The operational decision-making of industrial manufacturer organizations generally utilizes the internal business information collected by the organizations. For example, organizations analyse sales and production data ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • GDPR – Euroopan tietosuoja-asetuksen tietotekniset vaatimukset henkilötietojen käsittelijälle ja vaatimusten aiheuttamat muutokset kohdeyrityksen tietoaineistoturvallisuuden tasoon 

   Olli, Tuomas (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä Pro Gradu –tutkielmassa tutkitaan Euroopan tietosuoja-asetusta, joka lyhennetään yleisesti termillä GDPR. Tutkimuksessa tutkitaan myös tietosuojaa sekä tietoturvaa, jotka ovat vahvasti esillä nykyisessä tietoyhteiskunnassa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hinnan asetanta ohjelmistopalvelutuotteelle : Hinnoittelun strategiat, menetelmät ja hinnoitteluprosessiin liittyvät haasteet 

   Asiala, Tessa (20.03.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Pro gradu -tutkielmassani perehdyin ohjelmistoratkaisun hinnan asetantaan. Ohjelmistoratkaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista ohjelmistotuotetta, johon sisältyy kiinteästi palvelukomponentti. Tuote voi olla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • HYBRIDILÄMMITYSJÄRJESTELMÄN OPTIMOINTI SUURISSA KIINTEISTÖISSÄ KAUKO- JA MAALÄMMÖLLÄ 

   Tammi, Juhani (2019)
   Diplomityö
   Euroopassa rakennusten lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen kuluu kolmasosa koko energiantuotannosta. Energiatehokkuutta voidaan parantaa tehostamalla rakennusten eristystasoa ja käyttämällä aiempaa energiatehokkaampia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Häiriötallennekirjaston suunnittelu ja toteutus 

   Kankainen, Juhana (28.08.2019)
   Diplomityö
   Tämän työn tavoitteena oli luoda häiriötallennekirjasto ja siihen soveltuva käyttöliittymä. Häiriötallennekirjasto rajattiin kattamaan COMTRADE-muotoiset häiriötallenteet. Häi-riötallennekirjastoa käsiteltiin pääasiassa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Impact of digital transformation in sales 

   Alpua, Olli (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This research examines digital transformation phenomena in a case company. The case company is one of the leading businesses in its field and they have ambitious targets when it comes to transformation. Research is conducted ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.