Selaus Yksikön / Tiedekunnan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

  • Does capital structure affect the performance of startups? The Finnish evidence 

   Mutila, Miika (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis examines the capital structure impacts on the performance of Finnish start-ups. The literature has documented the pecking order theory as being the most suitable capital structure theory to use to explain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Due Diligence ja kauppahinnasta sopiminen 

   Anttila, Frans (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityskaupat ovat yritysten yksi keino laajentaa toimintaansa verrattaen nopeasti uusille markkinoille ja aloille. Yrityskaupan taustalla on monia syitä ja niiden yhdistelmiä. Yksi havaittavissa oleva syy yrityskauppa-aktiviteetin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN ALTERNATIVE ENERGY COMPANIES’ STOCKS PRICES AND OIL PRICES 

   Lehtinen, Veli-Matti (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The topic of climate change is not new to finance. However, the scientific literature on the dynamic relationships between more traditional fossil fuels and new alternative energy source is still scarce. As these new and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effect of the 2008−2009 Financial Crisis on Firm Capital Structure 

   Sipari, Veera (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Purpose of this study is to find out whether and how the financial crisis of 2008−2009 affected firms’ capital structure. The study also aims to explain how the crisis affected firms of different sizes. Motivation for the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Emerging market hedge funds' performance after financial crisis : Focus in Eastern Europe and the effects of the economic sanctions 

   Lipsanen, Tatu Juhani Gabriel (20.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   The purpose of this thesis is to study the performance of emerging market hedge funds. Geographical focus is concentrated in Russia and Eastern Europe and the evaluation of performance is divided into several subperiods. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ESG-RATING AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE : EVIDENCE FROM THE ENERGY SECTOR 

   Kärnä, Ville (30.09.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   During the recent years increased uncertainty about environmental sustainability has at-tracted investors to implement socially responsible practices in investment decisions. This thesis examines the relationship between ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Etätyön johtaminen. Etujen tasapaino ja johtamisen kehittäminen. 

   Kivikangas , Virpi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Etätyön johtaminen yrityksissä on koettu haasteellisena. Haasteita aiheuttaa laajalle ulottuva etätyötä koskeva lainsäädäntö ja etätyöntekijän perusoikeudet aiheuttavat yhteentörmäystä työntekijän ja työnantajan etujen ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus : Hyvän tavan mukaista ja tehokkuuden toteutumisen edellytykset varmistavaa lainsäädäntöä 

   Varelius, Leena (27.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Henkilötietojen käsittelystä säädetään tänä päivänä Euroopan unionin yleisellä tietosuoja-asetuksella, joka on astunut voimaan keväällä 2018. Asetuksella säädetään luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojasta ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena 

   Räsänen, Kasper (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unionissa henkilötietojen käsittelyä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • FINANSSIKRIISIN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET : Tarkastelussa BKT:n, osakekurssien ja työttömyyden kehitys maaryhmittäin 

   Rämö, Joona Aleksi (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Ylioptimismi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin ja investointipankkien suuret investoinnit CDO (Collateralized Debt Obligation) –arvopapereihin käynnisti-vät ennennäkemättömän finanssikriisin maailmantaloudessa. Vuonna 2008 ...
  • Finanssikriisin vaikutukset Italian ja Ranskan pankkisektoreihin 

   Kuhalampi, Karri (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuoden 2017 aikana tiedotusvälineissä uutisoitiin tasaisin väliajoin Italian pankkisektorin heikosta tilasta. Italian pankkisektorin tarkempi tutkiminen viime vuosikymmenen alusta nykyhetkeen on siten erittäin ajankohtaista, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Gamification as a Driver for Motivation in Business Processes : Experiment in F-Secure Corporation Partner Portal 

   Andersson, Julia (10.03.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   In this study the effects of gamification in business processes are examined, and the possibility of finding out if gamification of processes could show positive results in user motivation. The first part of the study is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Henkilöstökustannuksiin kohdistuvien leikkausten vaikutus osakemarkkinoissa 

   Puntila, Eva (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttavatko henkilöstöön kohdistuvat leikkaukset yrityksen osakkeen arvoon. Tarkemmin sanottuna tutkielma tutkii miten sijoittajat reagoivat leikkaustoimenpiteisiin ja eroavatko ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • High-end brändien suojaaminen 

   Wickström, Jenni (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Brändien laiton kopiointi on lisääntynyt jatkuvasti 2000-luvulla, jota on edesauttanut muun muassa internet sekä kaupankäynnin esteiden purkaminen. Varsinkin suuret high-end brändit ovat piratismille alttiita, jonka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • How Does the Market Value Sustainability?: Evidence from the Dow Jones Sustainability Europe Index 

   Lehti, Jenna (30.10.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Socially responsible investing (SRI) is a growing trend among investors as could be told from the assets under management that have grown remarkably in last decades. Companies are increasingly paying attention to their ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä siirtohinnoittelun dokumentaatio – sisältö, laadintamenettely ja valvonta 

   Vaattovaara, Kati (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Siirtohinnoittelu on noussut yhdeksi merkittävimmäksi puheenaiheeksi kansainvälisessä vero-oikeudellisessa keskustelussa. Kansainvälisten konsernien sisäisten liiketoimien osuus maailmankaupasta on kasvanut jo huomattavaksi, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Innovation and Mergers and Acquisitions 

   Molin, Amal (30.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The purpose of this event study is to examine the effect of mergers and acquisitions on the post-acquisition innovation activity of the acquiring firm, and to study the stock market performance around the announcement date ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Italian ja Ranskan pankkisektoreiden kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

   Tuuri, Jussi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on tehty melko paljon tutkimusta. Tässä pro gradu -tutkielmassa kartoitettiin tilannetta Ranskan melko vakaan sekä Italian ongelmissa olevan pankkisektorin osalta. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä 

   Mahla, Jaana (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee itsekriminointisuojan soveltamista verotusmenettelyssä ja se asettuu rikos-, vero-, prosessi- ja hallinto-oikeuden yhtymäkohtaan. Itsekriminointisuojaa on perinteisesti sovellettu rikosprosessissa, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itäisen Euroopan siirtymätalouksien pankkien kustannustehokkuus 2010-luvulla 

   Saarinen, Janne (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkeja on monenlaisia niin liiketoiminnan kuin omistusrakenteen näkökulmasta. Neuvostoliiton romahtaessa 1991 käynnistyi useassa itäisessä Euroopan valtiossa todellinen markkinoiden uudistaminen, joka sai aikaan muutoksia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.