Uusimmat aineistot

 • KUNTAKONSERNIN SISÄISET LIIKETOIMET JA VEROTUS : Case satamayhtiö 

  Kalliokoski, Vuokko Sinikka (16.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Kuntalain 1.9.2013 voimaan tullut muutos koski kunnan harjoittamaa toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Lakimuutokseen sisältyi niin sanottu yhtiöittämisvelvollisuus, jonka mukaisesti kunnan hoitaessa muuta kuin ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • The Impact of Private Equity Investments on Funded Firm Revenue Growth, Number of Employees and Profitability in Finland 

  Reis, Laura Anniina (2019)
  Pro gradu -tutkielma
  According to the Finnish Venture Capital Association, the importance of venture capital as a part of private equity has increased in Finland recently (FVCA 2017). Due to this, the purpose of this study is to use recent ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Kuluttajien näkemyksiä elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä 

  Kauppi, Mariia (07.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Vihreä kuluttaminen ja tietoisuuden lisääntyminen tavanomaisen pakkaamisen ympäristövaikutuksista on lisännyt kiinnostusta ympäristöystävällisiä pakkauksia kohtaan. Yritykset ovatkin lanseeranneet uusia ympäristöystävällisempiä ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Häiriötallennekirjaston suunnittelu ja toteutus 

  Kankainen, Juhana (28.08.2019)
  Diplomityö
  Tämän työn tavoitteena oli luoda häiriötallennekirjasto ja siihen soveltuva käyttöliittymä. Häiriötallennekirjasto rajattiin kattamaan COMTRADE-muotoiset häiriötallenteet. Häi-riötallennekirjastoa käsiteltiin pääasiassa ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • OPERATIIVISTEN LEASINGSOPIMUSTEN PÄÄOMITTAMINEN : Pääomittamisen vaikutukset taloudellisiin tunnuslukuihin 

  Saarinen, Riku (08.08.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Pro gradu tutkielman aiheena oli tutkia ja hyödyntää menetelmää, jolla OMX Helsinkiin listat-tujen yritysten liitetiedoista saatiin siirrettyä operatiiviset leasingsopimukset taseeseen omaisuus- sekä velkaeriksi. Operatiivisten ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Value Proposition Design for Born Global Firms 

  Bonisolo, Luca Jr (09.08.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Advancements in Information and Communication Technology (ICT), combined with increasingly liberalised global trading regimes, have enabled the rise of a new class of ventures that span global borders at birth. Born Global ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Pelillistäminen tuotannon työvälineenä 

  Laitalainen, Ilmo (30.08.2019)
  Diplomityö
  The purpose of this research is to find out different kind of ways to apply gamification and to review their applicability to the industrial environment of the target company. According to the review, the best possible ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Technical and economic model of a system for heat-ing LNG using waste heat from a power plant 

  Ylimys, Paavo (2019)
  Diplomityö
  Kun maakaasua kuljetetaan laivalla tai kuorma-autolla, se yleensä nesteytetään tilan säästämiseksi. Nesteytetty maakaasu on kuitenkin hyvin kylmää, noin -162 °C, ja se on lämmitettävä ja muutettava uudelleen kaasuksi, kun ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • SAY ON PAY: Regulation and Executive Compensation 

  Syrjälä, Olga (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  Due to the European Commission’s view that the financial crisis was largely caused by the passivity of shareholders and the short-term nature of their investment, Directive 2017/828 was implemented as a solution. With Say ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Performance of ESG Portfolios 

  Turtiainen, Ria (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  The growth of world’s population is continuously increasing hence, the demand for the natural sources expands along with. Simultaneously in many fields, development is obtained in which finance conducts a major role. ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Creating business-IT alignment through brand communications 

  Isokoski, Noora (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  The aim of this research was to study brand management of an IT department of a case company, a big Finnish MNC, and to identify gaps between its brand identity and brand image and the reasons why those exist. Due to ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Tavoitteena paremmat työolot ja henkinen terveys: Työturvallisuuslain esittämät keinot ja niiden riittävyys 

  Lindén, Susan Annette (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  Työelämässä on käynnissä murros ja muutokset luovat uusia haasteita työhyvinvoinnille. Monet psykososiaaliset kuormitustekijät lisääntyvät ja uusia laadullisia kuormitustekijöitä ennustetaan syntyvän. Työturvallisuuslain ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Effect of Turbocharger Upgrade on the Energy Economy of a Medium Speed Engine 

  Istolahti, Miia (2019)
  Diplomityö
  Engine lifecycle can be supported by offering regular overhaul service or by upgrading parts to new versions. Part upgrade can aim e.g. to better engine energy efficiency and lower emissions. Background of an upgrade is ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Lohkoketjuteknologian sovellettavuus pankkitoiminnassa 

  Kinnunen, Iiris (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  Tämän tutkielman aiheena oli lohkoketjuteknologia ja sen soveltaminen pankkitoiminnassa. Lohkoketjuteknologia on viime vuosina nostettu teknologiatrendien kärkeen ja sen potentiaali on herättänyt kiinnostusta erityisesti ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Electromagnetics in active parts of converter transformers 

  Ketola, Jaakko (2019)
  Diplomityö
  Transformers used in power electronics applications are subjected to harmonics and increased dielectric stresses due to non-linear electric loads. Therefore, regular distribution transformers are not viable, but specially ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Palvelustrategia kaupungin strategisessa johtamisjärjestelmässä 

  Porola, Lea (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  Kaupungin strategisessa johtamisjärjestelmässä valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia on ylin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteita koskeva asiakirja. Palvelustrategia perustuu kaupunkistrategian linjauksiin ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • ERF-standardin vaikutukset konesalirakentamiseen Suomessa 

  Lahdensuo, Mikko (2019)
  Diplomityö
  Konesalien määrä on kasvanut kansainvälisesti viimevuosina huomattavasti. Syynä tähän kasvuun on datan kasvanut määrä, internetin käyttö ja suosiota kasvattaneet pilvipalvelut. IT-palveluiden jatkuva kasvu lisää energian ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Erään sähkömoottorien testauslaitteiston käyttöönotto 

  Tampsi, Peter-Stefan (2019)
  Diplomityö
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tehdä käyttöönotto Vaasan ABB Motors & Generators -yksikön testauslaboratorioon siirrettävälle testauslaitteistolle ja tutkia ristiintestauksen avulla laitteistolla saatujen mittaustulosten ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Understanding the impact of behavioral competencies of sales representatives on the sales performance of SaaS companies. 

  Hakak, Mujtaba (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  Software as a service (SaaS) companies have witnessed fast growth in recent years and this trend has been predicted to continue, resulting in entry of new players having similar offerings. Hence, sales representatives are ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Product Development Project Portfolio Prioritization 

  Keisa, Beeda (2019)
  Pro gradu - tutkielma 
  This paper investigates whether financial indicators from investment theory are useful methods to priori-tize a new product development project portfolio. The purpose of this thesis is to analyse the financial decision-making ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.

Näytä lisää