Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat aineistot

 • The Effectiveness of Executive Coaching : Antecedents, Processes, Benefits, and Evaluation 

  Jaakkola, Tuomas Esko Tapani (25.03.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Aim: The purpose of this study is to examine factors that affect the effectiveness of executive coaching. Framework: The study combines various fields of research from existing executive coaching literature. These fields ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Yhteisöllisyys käsityöalan yrityksen sosiaalisen median julkaisuissa 

  Mäenpää, Sari Hannele (08.03.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten käsityöalan yritys luo yhteisöllisyyttä sosiaalisen median julkaisuillaan. Käsityöt ja yhteisöllisyys ovat vanhastaan kuuluneet yhteen. Vaikka perinteisiä ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Teknologinen muutos sisäisen viestinnän haastajana : Tarkastelussa teollisuusyrityksen henkilöstön näkemykset uudistuneesta intranetistä 

  Huhtala, Iida-Maria (05.03.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää intranetin käyttäjien, erityisesti tehtaan työntekijöiden näkemyksiä uudistetusta intranetistä ja pohtia niiden kautta yritysten mahdollisuuksia huolehtia sisäisen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Ympäristömerkkien käyttäminen julkisissa hankinnoissa 

  Hakala, Jose (24.02.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tässä tutkielmassa selvitetään ympäristömerkkien käyttämistä hankintayksikön näkökulmasta julkisissa hankinnoissa. Tutkielman keskiössä on hankintalain 72 §, jossa säädetään ympäristömerkkien käyttämistä. Julkiset hankinnat ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Esimies strategian viestijänä 

  Mattinen, Jarkko Tapani (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Organisaation kaikki toiminta lähtee vision mukaisesta tekemisestä. Organisaation toiminta edellyttää strategian luomista yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen puolestaan edellyttää ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Diffusion and Adoption of RMV Microturbine System- Energy Production in Ghana 

  Yakah, Samuel (30.03.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Background: Securing adequate energy resources that fulfils the rising demand, providing everyone access to energy facilities and reducing the input of that same energy’s benefits to climate change is a major global ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Ketterä Henkilöstöjohtaminen pk-yrityksessä : Case Tampereen Tiivisteteollisuus Oy 

  Kraneis, Sanni (23.03.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Organisaatiot ovat kohdanneet vuosikymmenten kuluessa useita muutoksia ja haasteita monissa eri toiminnoissaan. Kilpailijansa voittaakseen ja heistä erottumiseen organisaation tulee sopeutua tähän muutokseen riittävän ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Hinnan asetanta ohjelmistopalvelutuotteelle : Hinnoittelun strategiat, menetelmät ja hinnoitteluprosessiin liittyvät haasteet 

  Asiala, Tessa (20.03.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Pro gradu -tutkielmassani perehdyin ohjelmistoratkaisun hinnan asetantaan. Ohjelmistoratkaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista ohjelmistotuotetta, johon sisältyy kiinteästi palvelukomponentti. Tuote voi olla ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Output data improvements in low voltage switch sampling test 

  Pelkonen, Taru (10.03.2020)
  Diplomityö
  Pienjännitekytkimien laatua valvotaan ja mitataan erilaisten testien avulla. Pistokokeet ovat vapaaehtoisia lisätestejä pienjännitekytkimille. Yksi ABB oy:n Smart Power -yksikön pienjännitekytkimille tekemistä pistokokeista ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • International marketing communication decisions of Finnish technology-oriented born globals in the context of social media 

  Lamminparras, Jaakko Samuli (09.02.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  The field of international marketing communication has been in the middle of transformation lately. The rise of social media has enabled new ways for resource-constrained firms to communicate cost-efficiently without ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • VALUE CREATION THROUGH FOREIGN ACQUISITIONS : An Empirical Analysis on FDIs by Finnish Firms 

  Darkoh, Justin (24.01.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Large multinational firms from European countries such as Finland have been engaging in FDIs to expand their business and generate higher value creation. However, scholars are still divided over the presumption, that FDIs ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Arvomyynnillä parempaa asiakasarvoa: Strateginen myynnin näkökulma informaatio- ja viestintäalan markkinoilla 

  Kanerva, Ida-Maija Alexina (11.02.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on luoda arvomyynnin toimintamalli, jonka avulla voidaan paremmin vastata IT-alan myynnin haasteisiin. Tavoitteena on tarjota pa-remmat mahdollisuudet myyntipäälliköille ja ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Lean-johtamismallin implementointi 

  Vasalampi, Maria Pauliina (28.01.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Lean-johtamismallin implementointi. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään Lean-johtamismallia ja sen mukaisia menetelmiä sekä periaatteita, ja lisäksi avataan Lean-käsitteitä. Työn ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Motivational Factors of Social Media Influencers : The context of travel influencers 

  Tähtinen, Sanni (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  This study researches work motivation among social media influencers, more precisely, travel influencers who are entrepreneurs and represent Generation Y. Further, the study considers how organizations could attract travel ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Johtajien näkökulmia resilienssistä muutosjohtamisen keskellä 

  Koste, Sanna (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Nopeasta muutosvauhdista ja ennakoimattomuudesta on muodostunut työelämän uusi normaalitila. Menestyäkseen ja pysyäkseen kilpailukykyisinä organisaatioiden tulee olla entistä valmiimpia sekä sitoutuneempia muutosten ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • 6S IMPLEMENTATION, DEVELOPMENT AND MEASUREMENT IN PROCESS INDUSTRY 

  Mattila, Lotta (17.12.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  The study is made to a company operating in the field of consumer goods. The target areas are in the company´s factory in process industry. The company have been working with lean with the focus on 6S. The 6S process made ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Arvonmääritys aineettomalle omaisuudelle siirtohinnoittelussa 

  Kotipelto, Aki Antero (15.01.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä arvonmääritysmenetelmillä aineettomalle omai-suudelle tulisi määrittää markkinaehtoinen hinta etuyhteysyritysten välisissä liiketoimissa. Etuyhteysyritysten välisten liiketoimien ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • CHATBOTIT YRITYSTEN TUKENA LIIKETOIMINNASSA JA BRÄNDIJOHTAMISESSA 

  Hyppönen, Benjamin (31.01.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin chatbottien roolia yrityksen brändijohtamisen näkökulmasta suomalaisissa yrityksissä. Tutkimusongelmaksi muodostui se, miten suomalaisyritykset hyödyntävät chatbottia yrityksen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Kuntayhtiöiden rahoituksen julkisoikeudelliset reunaehdot 

  Saajos, Heini (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Kuntien toimintaan markkinoilla on sisältynyt jo pitkään vahvoja ennakkoasenteita ja virheellisiä käsityksiä toimintaperiaatteista. Kuntien palveluilta edellytetään markkinaperusteista hinnoittelua ja kilpailuilla markkinoilla ...
 • Organizational Buying Behavior Determinants in Raw Material Manufacturing Industry 

  Nummila, Krista (23.01.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  The objective of this thesis is to identify key factors affecting to organizational buying behavior in chemical raw material manufacturing business in Finnish market environment. The main focus of the study is to find ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.

Näytä lisää