Uusimmat aineistot

 • KAASU- JA YHDISTELMÄPOLTTIMEN STANDARDIENMUKAINEN EMC-TESTAUS : VAATIMUKSET, VALMISTELUT JA TESTAUS 

  Markkanen, Mika (08.05.2019)
  Diplomityö
  TIIVISTELMÄ Diplomityön tarkoituksena on tuottaa vuoden 2018 aikana tehtyjen sähkömagneettisen yhteensopivuuden immuniteettitestien ja kirjallisen aineiston pohjalta ohjeistus kaasu- ja yhdistelmäpoltinten sähkömagneettisen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF PH.D. STUDENTS OF UNIVERSITY OF VAASA 

  Sahin, Bulent (31.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Entrepreneurship is on the rise throughout the world. Countries that are progressive perceive entrepreneurship as a vital part for their future development and economic competitiveness. PhD students possess values not ...
  Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
 • Improvements in on-load operational performance testing of low voltage switches 

  Etelämäki, Tommi (22.11.2019)
  Diplomityö
  ABSTRACT The thesis investigates the options of a certain company to improve their on-load operational performance testing of low voltage switches. The target of the thesis is to create a technical specification for testing ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • POWER PLANT OWN CONSUMPTION IN DIFFERENT AMBIENT AND OPERATIONAL CONDITIONS 

  Tuomaala, Tuomas (15.10.2019)
  Diplomityö
  This thesis is research find impact of climate to engine driven power plant own consumption. Objective was to find correlation between ambient and electrical own consumption by measuring auxiliary devices in different power ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Henkilötietojen käsittely rekrytoinnissa : Työhönotossa kerättävät henkilötiedot 

  Malkamäki, Kati (2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Henkilötietojen käsittelyä ohjaava tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksesta tuli suoraan sovellettavaa oikeutta kaikissa jäsenmaissa. ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Implementation of Robotic Process Automation to a corporate Merger & acquisition process 

  Korpisalo, Matias Sauli Valtteri (06.11.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  This master’s thesis intends to find out how can a corporation implement a Robotic Process Automation (RPA) into their mergers & acquisitions (M&A) process. The research examines M&As and their motives and cross references ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Complex delivery project performance improvement by standardized schedule development and scheduling system establishment 

  Hällilä, Johanna (31.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Multinational companies involved in project businesses often struggle with the delivery of large complex projects. Strong competition among those companies demands shorter delivery times and higher project performances. ...
 • Route-Truck Performance Evaluation of High Capacity Transportation Truck and Traditional Smaller Truck 

  Hassan, Tajudeen Ola (10.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  High capacity truck and traditional truck present opportunities and challenges for logistics providers. This paper examines cost and revenue as the two main evaluation criteria of optimum truck selection decision between ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Digitalization of Purchasing Processes in a Materials Management –Organization 

  Kalliokoski, Kia (31.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Organizations all around the world are participating in the digital transformation. Distinctly, as digitalization is also affecting the supply chain performance, ways of gaining competitive advantage as well as changing ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • AN EXPLORATORY OF CUSTOMER INTELLIGENCE PROCESS IN MULTINATIONAL ENTERPRISE CASE STUDIES 

  Vo, Minh-Ngoc Thi Minh-Ngoc (01.11.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Although customer intelligence (CI) has been greatly explored in multiple angles, the topics were mainly concerned with its associated benefits with market performance. CI practices are primarily studied from firms with ...
  Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
 • Leadership in Global Virtual Teams 

  Jäppilä, Mikko Matias (23.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Due to the development of ICT, the utilization of virtuality has increased rapidly in or-ganizations resulting in using global geographically distributed workforce, operating cross-culturally, operating across different ...
  Kokotekstiversiota ei saatavissa.
 • TULEVAISUUDENTUTKIMUS : ASIAKASPALVELURATKAISUT VUONNA 2025 

  Ojaluoma, Seija (2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Tässä tulevaisuuden tutkimuksessa perehdytään asiakaspalveluratkaisuihin ja minkälaisia asiakaspalvelukanavia on käytössä vuonna 2025 PESTEL-viitekehyksestä tarkasteltuna. Tutkimuksessa käytetään lähestymistapana normatiivista ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Thermal hydraulic analysis for pressurized thermal shock analysis of reactor pressure vessel 

  Lahti, Joonas (17.10.2019)
  Diplomityö
  The reactor pressure vessel has a critical role in nuclear safety. It is one component that has to remain intact in all conditions. Certain events could lead to pressurized thermal shock and threaten the integrity of reactor ...
 • The effect of internet attention to stock returns and volumes in Finland 

  Harjunpää, Hanna (17.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Internet has revolutionized the possibilities to find and gather information. It has a prevalent role as an intermediary between companies and investors. However, the huge amount of information makes it challenging to ...
 • KUNTAKONSERNIN SISÄISET LIIKETOIMET JA VEROTUS : Case satamayhtiö 

  Kalliokoski, Vuokko Sinikka (16.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Kuntalain 1.9.2013 voimaan tullut muutos koski kunnan harjoittamaa toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Lakimuutokseen sisältyi niin sanottu yhtiöittämisvelvollisuus, jonka mukaisesti kunnan hoitaessa muuta kuin ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Using financial data in strategic decision-making 

  Hepokari, Mikko Juhani (24.09.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Amount of internal and external data available for companies is increasing constantly. The data has the opportunity at best to influence and guide companies in to more justified decision-making. By accepting that the amount ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • The Impact of Private Equity Investments on Funded Firm Revenue Growth, Number of Employees and Profitability in Finland 

  Reis, Laura Anniina (2019)
  Pro gradu -tutkielma
  According to the Finnish Venture Capital Association, the importance of venture capital as a part of private equity has increased in Finland recently (FVCA 2017). Due to this, the purpose of this study is to use recent ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Kuluttajien näkemyksiä elintarvikepakkausten ympäristöystävällisyydestä 

  Kauppi, Mariia (07.10.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Vihreä kuluttaminen ja tietoisuuden lisääntyminen tavanomaisen pakkaamisen ympäristövaikutuksista on lisännyt kiinnostusta ympäristöystävällisiä pakkauksia kohtaan. Yritykset ovatkin lanseeranneet uusia ympäristöystävällisempiä ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Häiriötallennekirjaston suunnittelu ja toteutus 

  Kankainen, Juhana (28.08.2019)
  Diplomityö
  Tämän työn tavoitteena oli luoda häiriötallennekirjasto ja siihen soveltuva käyttöliittymä. Häiriötallennekirjasto rajattiin kattamaan COMTRADE-muotoiset häiriötallenteet. Häi-riötallennekirjastoa käsiteltiin pääasiassa ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • OPERATIIVISTEN LEASINGSOPIMUSTEN PÄÄOMITTAMINEN : Pääomittamisen vaikutukset taloudellisiin tunnuslukuihin 

  Saarinen, Riku (08.08.2019)
  Pro gradu -tutkielma
  Pro gradu tutkielman aiheena oli tutkia ja hyödyntää menetelmää, jolla OMX Helsinkiin listat-tujen yritysten liitetiedoista saatiin siirrettyä operatiiviset leasingsopimukset taseeseen omaisuus- sekä velkaeriksi. Operatiivisten ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.

Näytä lisää