Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat aineistot

 • Work-Life Balance Initiatives and their Influence on the Career Development of Women 

  Rohner, Marie (11.12.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  The purpose of this paper is to examine the role of work-life balance initiatives on the career development of women, and whether there is a link to be drawn about work-life balance initiatives and the representation of ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Perehdyttäminen : Yksilön osaamisen kehittymisen ja organisaatioon sopeutumisen näkökulma 

  Ahola, Emilia (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Teknologian kehittymisestä ja robotisoitumisesta huolimatta ei voi unohtaa ihmisten ja heidän osaamisensa merkitystä. Osaamisesta onkin tullut modernien yritysten tärkein voimavara. Työntekijällä on valmiiksi tietty määrä ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • THE INFLUENCE OF SCENARIO PLANNING ON COMPANY PERFORMANCE 

  Moilanen, Juuso (30.11.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  The business environment is constantly changing in the 2020s due to various technological upheavals, natural disasters and political upheavals. The business environment has become uncertain. In an uncertain business ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Työkalun kehittäminen oikosulkumoottorin staattorin eristysjärjestelmien laadun arviointiin 

  Honkasalo, Konsta (14.11.2020)
  Diplomityö
  Tämä työ on tehty ABB oy:lle. Työssä tutkittiin ratkaisua eristysjärjestelmien toimivuuden arvioimiseksi sekä ratkaisussa huomioitavia muuttujia ja niiden vaikutuksia. Työn tavoitteena on luoda yritykselle laaduntarka ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin kansainvälinen sääntely keinotekoisessa ilmastonmuokkauksessa 

  Lempola, Ville Juho Matias (12.11.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Antropogeenisen ilmastonmuutoksen syyt ovat ihmisen toiminnan aiheuttamassa kasvi-huonekaasupäästöjen kasvussa ilmakehään. Kasvihuonekaasut sitovat auringon tulosäteilyä ilmakehässä ja näin lämmittävät maapalloa. Mitä ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Tietotyöläisen työhyvinvointi avotoimistossa 

  Riihimäki, Niina (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisena työympäristönä tietotyöntekijät kokevat avotoimiston. Tarkoituksena on myös tuottaa kohdeyritykselle tietoa työntekijöiden kokemuksista, näkemyksistä ja hyvinvoinnista ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • How Does the Market Value Sustainability?: Evidence from the Dow Jones Sustainability Europe Index 

  Lehti, Jenna (30.10.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Socially responsible investing (SRI) is a growing trend among investors as could be told from the assets under management that have grown remarkably in last decades. Companies are increasingly paying attention to their ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Kamarimusiikin paluu kamareihin - Elämysten luominen kuvaruudun kautta : Case: Korsholman Musiikkijuhlat 2020 ja COVID-19 

  Myllykangas, Aino (02.11.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Jo jonkin aikaa elämyksiä on pidetty neljäntenä taloudellisen tarjooman muotona. Elämykset ovat ikimuistoisia tapahtumia, jotka kiehtovat ihmisiä luontaisesti henkilökohtaisella tavalla. Festivaalit nähdään usein elämystalouden ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Petoksien ehkäisemismenetelmien tehokkuus suomalaisissa yrityksissä : Tilintarkastajan näkökulma 

  Pellikka, Mikko Johannes (18.12.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia tilintarkastajan näkökulmaa petoksien ehkäisemismenetelmien tehokkuudessa sekä heidän mielipidettään, miten he näkevät kuinka yrityksien tulisi turvata omaa toimintaansa petoksia ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Laatukäsitykset irtotomaatin toimitusketjussa 

  Lehtinen, Virpi H (18.12.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tutkielmassa syvennytään tomaatin laatuun tuotteena ja tuoretuotteena, palvelun osana ja liiketoiminnassa. Tutkimuksen alussa perehdytään kirjallisuuden avulla mahdollisimman laajasti laadun käsitteeseen, laadukkaaseen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Relative Valuation and Quality: Nordic Evidence 

  Salenius, Eemil (29.10.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  This study revisits the value and profitability premiums in the Nordic equity markets and examines whether adding exposure to these both fundamental anomalies simultaneously can improve the performance of a portfolio from ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Markkinoinnin suorituskyvyn mittaaminen yritysten kilpailukyvyn ja menestymisen strategisena lähteenä 

  Reinikainen, Juha (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Markkinoinnin suorituskyvyn mittaamista pidetään usein haastavana ja monesti markkinoinnin vaikuttavuus jääkin yritystoiminnassa suorituskyvyn mittaamisen ulkopuolelle. Nykypäivän markkinointijohtajat kuitenkin vaativat ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Digitaaliset kanavat sisäisessä viestinnässä : Viestintäkanavien kehityskohteet monimediaorganisaatiossa 

  Tastula, Venla (26.10.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Teknologian kehitys, uusien viestintäsovellusten lanseeraaminen ja käyttäjien erilaiset käyttötottumukset digitaalisissa viestintäkanavissa ovat osa tämän päivän työelämää. Näiden huomioiminen on edellytys myös organisaatioiden ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Palkitsemisjärjestelmän ja johtamistyylin vaikutus yksilön ambidekstrisyyteen ja työn imuun 

  Pirttinen, Riina (04.12.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palkitsemisjärjestelmien ja johtamistyylien vaikutusta yksilön ambidekstrisyyteen ja työn imuun. Tutkimuksessa tutkitaan myös yksilön ambidekstrisyyden ja yksilön kokeman työn ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Hammasröntgentoiminnan laadunvarmistuksen kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän avulla 

  Leppänen, Mika Raino Kristian (11.11.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Hammashuollossa yksi tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä on röntgenkuvaus, ja potilaskuvauksia tehdäänkin Suomessa jopa lähes 9000 arkipäivittäin. Säteilylaki edellyttää hammasröntgentoimintaa harjoittavalta toiminnanharjoittajalta ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • The challenges and opportunities of a product line renewal within low voltage switches 

  Sjöwall, Martin Peter Christoffer (22.10.2020)
  Diplomityö
  This thesis explores the challenges and opportunities of a product line renewal within low voltage switches. Based on the discoveries, strategic action plans for five business functions are created, along with a roadmap ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • An operating model for the accounting information system implementation 

  Hietala, Jukka (04.11.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Accounting information systems produce vital data to organizations and work as a core part of organizations’ decision making. Furthermore, digitalized accounting has increased efficiency of corporations by 30%. Many ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Materiaalinhallinnan uudelleen organisointi : Case SLO Oy, SLO-Tuotesarjat 

  Vuorio, Tuomo (03.11.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tutkimusongelmaksi muodostui materiaalinhallinnan kehittäminen uusien menetelmien avulla. Tavoitteena onkin tutkielman avulla löytää eri tuotteille oikeat materiaalinohjaus menetelmät. Ohjausmenetelmien pitäisi auttaa ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • ESG-RATING AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE : EVIDENCE FROM THE ENERGY SECTOR 

  Kärnä, Ville (30.09.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  During the recent years increased uncertainty about environmental sustainability has at-tracted investors to implement socially responsible practices in investment decisions. This thesis examines the relationship between ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Change management 2020 

  Hakanpää, Tommi (02.11.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Change is inevitable in today’s business world. Organizations are developing and trying to cope with challenges which are brought up by globalization and digitalization. Change processes themselves are occur-ring more often ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.

Näytä lisää