Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

 

Uusimmat aineistot

 • ARVON YHTEISLUONTI- JA YHTEISTUHONTAKÄYTÄNTEET SISÄISESSÄ ORGANISAATIOVIESTINNÄSSÄ 

  Kohonen, Tina (20.05.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Viestinnän alalla arvon yhteisluonti on yhä enemmän käsitelty aihe, josta ei vielä löydy kovinkaan paljon aiempaa kirjallisuutta. Nopea teknologian kehitys ja sen myötä kasvanut digitalisaatio on mahdollistanut tehokkaan ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Moottorin geometria : Geometria polttoainetaloudellisuuden kannalta 

  Säilä, Petteri (26.05.2020)
  Diplomityö
  Tässä työssä tutkittiin moottorikeksinnön geometriaa. Mottorikeksinnön rakenne eroaa perinteisestä moottorista. Tavoitteena oli löytää polttoaineenkulutuksen kannalta optimaalisin geometria. Aiemmin tehtyjen patenttien ja ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • The Transformation of a Corporate Brand towards Global after the Acquisition : A case study from a Finnish Company 

  Vu, Kim Thoa (27.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  In the increasingly emerging business environment, to achieve sustainable growth, top managers have paid more attention to the importance of corporate brand values than they did in the early 2000s. Providing such high ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Asiakkaan yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus sijoitusneuvojan velvolisuuksiin 

  Karenius, Ville (20.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Sijoitusneuvonnan sääntely on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Viimeisin suuri lainsäädäntömuutos tapahtui vuoden 2018 alussa kun MiFID II -direktiivi implementoitiin kansalliseen lainsäädäntöön. ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Työsopimuslain kilpailukieltosopimusten määrä kasvussa : nykytilanteen arviointi ja muutosehdotukset 

  Melametsä, Aleksi (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämä tutkimus tarkastelee työsopimuslain mukaisten kilpailukieltosopimusten nykytilaa ja käytäntöjä. Kilpailukieltosopimusten solmimiseen liittyy positiivisia sekä negatiivisia ulkoisvaikutuksia työmarkkinoiden toimivuuteen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • High-end brändien suojaaminen 

  Wickström, Jenni (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Brändien laiton kopiointi on lisääntynyt jatkuvasti 2000-luvulla, jota on edesauttanut muun muassa internet sekä kaupankäynnin esteiden purkaminen. Varsinkin suuret high-end brändit ovat piratismille alttiita, jonka ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Board characteristics and firm performance 

  Väätäinen, Lauri Johannes (12.05.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Lack of good corporate governance is often stated as one of the main reasons for the latest financial crisis and collapses of big multinational companies. At the same time trends in privatization of firms, technology ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Do credit ratings impact the cost of debt for European firms 

  Mäkitalo, Aaro (27.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  This study contributes to the nearly non-existent European unrated bond pricing literature by examining whether credit ratings impact credit spreads of European corporate bond issuances and consequently, the issuers’ cost ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Managing Sociocultural Integration in Cross-Border Acquisitions : A Single Case Study 

  Vapola, Vilma (30.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Recent advances in mergers and acquisitions (M&A) research have shown that sociocultural factors play a critical role in determining M&A outcomes. Nonetheless, the key determinants of a successful sociocultural integration ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Influencer Marketing During the Internationalization of SMEs 

  Leskinen, Lotta (28.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  As consumers are spending more and more time on social media and becoming increasingly skeptical of brand-generated advertising, companies have begun to turn to social media influencers to disseminate brand messages on ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointi : Positiivisen mielikuvan ja asiakasarvon luominen 

  Aspfors, Markku (08.05.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tässä pro gradu -tutkielmassa on tutkittu vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä siihen, millä ehdoin positii-vista mielikuvaa ja asiakasarvoa voidaan ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Vuokralaissuhteiden johtaminen kauppakeskuksissa: pop-up-myymälät arvonluojana 

  Hopponen, Fanny (2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Suomessa on valmistunut viime vuosien aikana nopeaan tahtiin uusia kauppakeskuksia ja kilpailu vuokralaisista on lisääntynyt. Myös digitalisoituminen on vaikuttanut kauppakeskusten toimintaan, sillä kuluttajien ostokäyttäytyminen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Onko älykäs sopimus oikeudellinen sopimus jo nyt vai vasta tulevaisuudessa? 

  Rinne, Eveliina Lyydia (23.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tutkielman kirjoittamishetkellä älykäs sopimus on vasta nouseva ilmiö, mutta se on siitä huolimatta jo suuria odotuksia herättävä uusi disruptiivinen innovaatio maailmanlaajuisesti. Älykäs sopimus on uudenlainen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Viestintäverkoston rakenneanalyysi : Case Tampereen Kauppahalli 

  Kokki, Tiina Kaarina (06.05.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Tämän työn tavoitteena on datan visualisoinnin keinoin tuoda esille pienyrittäjien välisen viestintäverkoston rakenteelliset tekijät ja niiden vaikutukset tiedonkulkuun ja verkoston toimijoiden rooleihin. Tutkimuskohteena ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Digitaalisen B2B-markkinointiviestinnän vaikuttavuus : Case Palvelulaite 

  Hjerppe, Lotta (24.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Markkinointiviestinnän rooli yrityksissä ja organisaatioissa kasvaa vuosi vuodelta. Erityisesti sen vaikutus brändiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin on vihdoin ymmärretty – on hankala esimerkiksi myydä palvelua, jos ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Mobiiliterveyssovellukset kuluttajien arjessa : Miten itsemittaukseen sitoudutaan? 

  Ryhänen, Jade Julia Elviira (28.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Terveys ja hyvinvointi on ollut kasvava trendi viime vuosien aikana. Samaan aikaan teknologinen kehitys on edennyt huimaa vauhtia ja tuonut markkinoille entistä enemmän erilaisia mobiiliterveyssovelluksia ja älykelloja. ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Sisäinen viestintä työhyvinvoinnin tukena : tapaustutkimus maahantuontiyrityksestä 

  Alakortes, Anne (06.05.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Työhyvinvoinnilla on laaja-alainen vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja menestykseen ja nykyään työhyvinvoinnin tavoittelua voidaan pitää jo organisaatioiden menestyksen ja kehittymisen edellytyksenä. Sisäinen viestintä ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Hankintaosaaminen lastensuojelun sijaishuollon hankinnoissa 

  Viljanen, Tiia (11.05.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Suomessa julkisten hankintojen arvo on jo lähes liki viidesosa bruttokansantuotteesta. Julkiset hankinnat ovat iso menoerä kunnille. Verorahoja on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, mutta toiminnan ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Sananvapaudesta vihapuheeseen : Poliitikkojen sananvapauden rajat suhteessa vihapuheeseen 

  Karkkulainen, Essi (27.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Sananvapauden asema perus- ja ihmisoikeutena on merkittävä Suomessa. Sen merkitys kasvaa entisestään, kun liikutaan poliittisen puheen alueella. Jo tästä voidaan päätellä, että sananvapaudella on suuri merkitys poliitikoille ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
 • Frederick W. Taylor ja tieteellisen liikkeenjohdon tarina : Kriittinen johtamistutkimus taylorismin muodostumisesta, omaksumisesta ja kontribuutiosta sekä johtamisen että johtamisen tieteenalan kehittymiseen 

  Kajosmaa, Jesse (27.04.2020)
  Pro gradu -tutkielma
  Taylorin ja tieteellisen liikkeenjohdon rooli on niiden kritisoinnista huolimatta ylei¬sesti tunnistettu johtamisen genealogisessa kehittymisessä. Yleinen käsitys tayloris¬mista kuitenkin poikkeaa kriittisen johtamistutkimuksen ...
  Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.

Näytä lisää