Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Osaamisen siirtäminen tietointensiivisessä palvelutyössä

Vastaus tulee sähköpostilla.