Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin muutosjohtaminen ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa - " Ei istuteta asukkaita hoitajien rutiineihin"

Vastaus tulee sähköpostilla.