Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Johtaminen ja organisaatiorakennemuutoksen: Tapaustutkimus

Vastaus tulee sähköpostilla.