Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Mikä tekee käsitteistä epäselviä? Tarkastelussa osaamisen johtamisen käsitteistö

Vastaus tulee sähköpostilla.