Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Organisaatiorakenteen muutos. Viestintä muutoshaasteiden hallinnan keinona. Case ABB Oy Moottorit ja generaattorit

Vastaus tulee sähköpostilla.