"yritystoiminta" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Yritysvastuun tason vaikutus tuloksenjärjestelyn esiintyvyyteen 

   Nissi, Salla (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Sidosryhmien vaatimukset yritysten yhteiskunnallisesta vastuunkannosta ovat kasvaneet viime vuosina. Muun muassa lisääntynyt tietoisuus ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta ovat lisänneet yritysten ...