"yritysjärjestelyt" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Cancelled M&A deals and target shareholder returns 

   Ruhanen, Lauri (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   This thesis investigates the effect terminated M&A deals have on the share prices of acquisition targets. The share price development is examined up to 20 days before and 20 days after the deal’s termination announcement ...
  • Konsernin verosuunnittelu 

   Ehrlund, Janne (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää konsernin verosuunnittelun tärkeimpiä keinoja. Verosuunnittelua tutkittiin yrityksen kannalta osana yrityssuunnittelua ja keskityttiin osakeyhtiöiden muodostamiin konserneihin. ...
  • Liiketoimintasiirron verokohtelu 

   Riski, Lasse (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unionin jäsenyys velvoitti Suomen saattamaan voimaan EY:n yritysjärjestelydirektiivin. Vuoden 1996 alussa voimaan tulleilla uusilla EVL 52-52 g §:illä(1733/95) implementoitiin kyseinen direktiivi osaksi Suomen ...
  • Vahvistetut tappiot omistajanvaihdoksissa ja yritysjärjestelyissä 

   Lahtinen, Pekka (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vahvistettuja tappioita kohdellaan omis-tajanvaihdoksissa ja yritysjärjestelyissä. Omistajanvaihdoksina tarkastellaan yrityksen myyntiä, osakepääoman korottamista ja alentamista, ...
  • Veroetu ja liiketaloudelliset perusteet veronkiertosäännösten soveltamisharkinnassa 

   Tahvanainen, Noora (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Veron kiertämisen eri ilmiöt ovat viime vuosina olleet näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Yritysjärjestelyiden yhteydessä uudeksi kipupisteeksi on noussut elinkeinoverolakiin sisällytetty veron kiertämistä ehkäisevä ...
  • Veronkierto yrityskaupassa 

   Pelkonen, Sampo (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimus käsittelee yrityskauppaan liittyvien järjestelyjen veronkiertoa ja rajanvetoa hyväksyttyyn veron minimointiin sekä yrityskaupan osapuolten oikeusturvaa verotus-menettelyssä. Yrityskaupan käsite on tutkimuksessa ...
  • Verosuunnittelu osakeyhtiön sulautumisessa 

   Poikkimäki, Lotta (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Osakeyhtiön sulautumisella tarkoitetaan menettelyä, jossa yksi tai useampi sulautuva yhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä ja siirtää kaikki varansa ja velkansa vastaanottavalle yhtiölle. Osakeyhtiön sulautumisen verokohtelu ...
  • Yrityskaupan verosuunnittelu osakeyhtiössä 

   Rintala, Jarmo (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hieman alle puolet Suomessa toimivista yrityksistä on osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöt ovat merkittäviä taloudellisia toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa. Pörssiyhtiöt ja suurimmat työllistäjät ovat lähes poikkeuksetta ...
  • Yritysoston jälkeisen integraatioprosessin tuotantotaloudellinen tehostaminen 

   Sipola, Marko (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata yritysostoprosessi sekä kaupan jälkeisen integraation toteuttaminen yhtenä sen merkittävänä osa-alueena. Lisäksi tavoitteena on tutkia yritysostoprosessin sekä integraation osa-alueita ...