"yritysjärjestelydirektiivi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kansainvälisen liiketoimintasiirron verokohtelu 

   Ruuska, Anne (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa selvitetään kansainvälistä liiketoimintasiirtoa ja sen verokohtelua. Työssä käsitellään erityisesti ns. rajat ylittävän liiketoimintasiirron verokohtelua. Pohjana tarkastelulle ovat Euroopan unionin ...
  • Kotimaisen liiketoimintasiirron verokohtelu 

   Valento, Milla (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa käsitellään liiketoimintasiirron verokohtelua kotimaisten yritysjärjestelyjen näkökulmasta. Vuoden 1996 alussa tuli elinkeinoverolakiin voimaan uudet yritysjärjestelysäännökset. Säännökset perustuvat Euroopan ...
  • Liiketoimintasiirron verokohtelu 

   Riski, Lasse (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unionin jäsenyys velvoitti Suomen saattamaan voimaan EY:n yritysjärjestelydirektiivin. Vuoden 1996 alussa voimaan tulleilla uusilla EVL 52-52 g §:illä(1733/95) implementoitiin kyseinen direktiivi osaksi Suomen ...
  • Osakevaihto verotuksessa 

   Puukko, Perttu (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen on EVL 52 f §:n tarkoittama osakevaihto. Lisäksi tavoitteena on selvittää osakevaihtoon osallistuvien osapuolien verokohtelu. Suomen liittyminen Euroopan unioniin aiheutti, ...
  • Osakeyhtiön fuusio 

   Rantanen, Antti (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on käydä kokonaisvaltaisesti läpi osakeyhtiön fuusiota käsitteleviä osakeyhtiölain ja elinkeinoverolain säännöksiä. Tarkoitus on tuoda fuusiota suunnittelevan tietoon eri lakien asettamien vaatimusten ...