"yhteensopivuus eli fit" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • MERKIN LAAJENNUS YHTEENSOPIVUUDEN NÄKÖKULMASTA 

   Jalli, Niina (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimusongelmana työssäni on merkin laajennus yrityksen strategisena vaihtoehtona uuden tuotteen markkinoille tuonnissa. Merkin laajennusta käsitellään työssäni merkin laajennuksen perusteista, eli merkkipääoman käsittelystä ...