• Yhdistystoiminta paikallisyhteisöissä 

      Tuominen, Isa-Tuuli (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena on selvittää yhdistystoiminnan tämänhetkistä tilannetta ja sen kehittymiseen liittyviä toiveita Tampereen Hervannassa, Kemijärvellä sekä Vaasan Palosaarella. Nämä paikallisyhteisöt ovat valikoituneet ...