"yhdenmukaisuus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Veronkorotus tuloverotuksessa 

   Perander, Kati (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on veronkorotus tuloverotuk-sen kannalta. Veronkorotus on veroviranomaisen määräämä seuraamus veron lisäksi, joka voi tulla kyseeseen, kun verovelvollinen on antanut vir-heellistä tietoa veroviranomaisille ...