"ydinkyvykkyys" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kyvykkyyksien arviointi due diligence -prosessissa 

   Vainio-Hynnilä, Henri (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   80-luvulla alkunsa saanut resurssiperustainen strategianäkemys keskittää yrityksen huomion omiin arvokkaisiin ja vaikeasti kopioitaviin resursseihinsa, joiden avulla yritys voi tavoittaa pysyvää kilpailuetua markkinoillaan. ...