• Kyvykkyyksien arviointi due diligence -prosessissa 

      Vainio-Hynnilä, Henri (2010)
      Pro gradu - tutkielma 
      80-luvulla alkunsa saanut resurssiperustainen strategianäkemys keskittää yrityksen huomion omiin arvokkaisiin ja vaikeasti kopioitaviin resursseihinsa, joiden avulla yritys voi tavoittaa pysyvää kilpailuetua markkinoillaan. ...