• En terminologisk analys av religionen wicca 

      Wilhelmsson, Linn (2019)
      Pro gradu - tutkielma 
      Syftet med avhandlingen är att analysera den svenska terminologin inom religionen wicca och ge rekommendationer kring det svenska språkbruket. Det har funnits ett behov av preskriptiva riktlinjer inom området en längre ...