"vahingonkorvaus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Homeessa töissä : Työnantajan vastuun rajat kosteus- ja homevauriotilanteessa 

   Kavén, Saara (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen aiheena on työn turvallisuus työympäristön terveydellisyyden ja terveen sisäilman näkökulmasta. Tutkimus käy läpi työnantajan velvollisuudet ja vastuut sekä korvausvelvollisuuden nykyisen lainsäädännön ...
  • PATENTIN TUOMA YKSINOIKEUS JA SEN HYÖDYNTÄMINEN 

   Puska, Saga (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani tarkoituksena on ollut selvittää patentin tuottaman yksinoikeuden sisältöä ja perehtyä erityisesti siihen kuinka tätä yksinoikeutta pystytään hyödyntämään. Tutkimuksessa käydään läpi miten yksinoikeuden voi ...
  • Poliisin virkavastuu ja oikeusturva vahingonkorvaustilanteissa 

   Lehmus, Erja (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Oikeusdoktriiniimme on yleisesti hyväksytty perussoikeutena ilmenevä oikeusperiaate, jonka mukaan kansalaisilla on oikeus vahingon-korvauksiin, jos virkamies aiheuttaa oikeudenloukkauksen tai vahinkoa hoitaessaan ...
  • Puhdas varallisuusvahinko : Erittäin painavat syyt -edellytyksen tulkinta oikeuskäytännössä 

   Vaarala, Heidi (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Puhtaasti taloudellisille vahingoille on asetettu Suomen vahingonkorvauslainsäädännössä erityisasema. Tutkimuksen aiheena on puhtaan varallisuusvahingon korvattavuudelle asetettujen perusteiden sisällön selvittäminen. ...
  • Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu 

   Raitio, Jarkko (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosina Yhdysvalloissa ja Euroopassa sattuneet yritysten kirjanpitoskandaalit ovat kasvattaneet kiinnostusta tilintarkastusalaa koskien; lisääntynyt kiinnostus on näkynyt niin lehtien uutisoinneissa, keskustelun ...
  • Vastuuvapauden myöntäminen ja sen merkitys osakeyhtiössä 

   Pääjärvi, Pentti (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuskohteena on vastuuvapauden myöntäminen osakeyhtiössä ja tehdyn päätöksen merkitys osakeyhtiön toimielimien jäsenille, yhtiölle, osakkaille ja muille. Tutkimuksessa selvitetään miten vastuuvapauspäätös tehdään ja ...