"värit" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Mobiilikäyttöliittymän ulkoasun vaikutus positiiviseen käyttäjäkokemukseen: Case WindSoMe 

   Havinen, Johanna (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Erilaiset mobiilisovellukset ja mobiilipohjaiset verkkosivustot ovat nyky-yhteiskunnassa jo arkipäivää ja mobiililaitteille ladataankin lukemattomia määriä sovelluksia hyötykäyt-töön. Mobiililaitteita voidaan hyödyntää ...
  • NOUSEVATKO VÄRIT TEEPAKKAUKSEN VALINNAN OHJAAVAKSI TEKIJÄKSI? 

   Salminen, Iida (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ohjaavatko värit kuluttajien valintoja teepakkausten tuotekategoriassa. Ensin tässä tutkimuksessa luodaan ymmärrystä siitä, miten pakkaus voi toimia osana markkinointiviestintää ...
  • Värien semiotiikkaa Kodin Kuvalehden ruokamainoksissa 

   Lehtiharju, Minna (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee aikakauslehden ruokamainosten värien käyttöä. Tutkimusaineistoksi on valittu Kodin Kuvalehdessä julkaistuja ruokamainoksia. Tutkimuksen tavoitteena on löytää yhteyksiä mainoksissa käytettyjen värien ...