"tahdonvastainen hoito" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Asiakaslähtöisyys ja osallistuminen tahdonvastaisessa hoidossa 

   Häggvik, Heli (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tahdonvastainen hoito hankaloittaa ainakin osittain organisaatiota toteuttamaan asiakaslähtöisyyttä ja hyödyntämään kokemusasiantuntijuutta hoitotyön kehittämistyössä. Tutkimuksen intressinä onkin asia-kaslähtöisyyden ...