"saatavuus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Hankintatoimen integrointi tuotekehitysprojektiin case: ABB Oy Sähkökoneet 

   Lidman, Pekka (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on ollut tutkia hankintatoimen kannalta kriittisiä me-nestystekijöitä uuden tuotteen kehitysprojektissa. Lisäksi tavoitteena oli laatia hankintatoimelle malli käytettäväksi kehitysprojekteissa ...
  • Perusopetuksen alueellinen saatavuus 

   Rönning, Johanna-Celina (2023)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmassa pyritään tekemään selkoa perusopetuksen alueelliseen saatavuuteen vaikuttavista tekijöistä, sekä keinoista, joilla perusopetuksen alueellista saatavuutta pyritään turvaamaan. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan ...
  • Yrityksen ulkoisen datan hyödyntäminen data-analytiikassa 

   Kytölä, Pasi (16.10.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Yritysten kilpailuetu on tiiviimmin sidottuna saatavilla olevaan dataan sekä yrityksen kykyyn tuottaa datamassoista liiketoiminnalle arvokasta informaatiota. Nykypäivän liiketoiminnassa saatavilla olevan datan tehokas ...