"roskaposti" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Haittasisältö ja sen vaikutukset työelämässä 

   Leppänen, Vesa (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Haittasisällöllä eli haittaohjelmilla ja roskapostilla on huomattava negatiivinen vaikutus nykypäivän työelämässä. Jokaisella työpaikalla, jossa käytetään tietokoneita, pitää kiinnittää huomiota haittaohjelmien torjumiseen ...
  • "This is not spam!" Roskapostin retoriset keinot 

   Seppelin, Sari (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millaisilla retorisilla keinoilla roskapostin vastaanottaja pyritään saamaan toimimaan halutulla tavalla, kun otetaan huomioon roskapostin yleisesti kielteinen maine. Koska ...