"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • KYC-tietojen käsittely pankissa - Rahanpesulain ja tietosuoja-asetuksen rajapinta 

   Palmroos, Eveliina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asiakkaan tunteminen, eli KYC (Know Your Customer), on noussut viime aikoina mediassa esiin pankkien asiakkailleen esittämien kysymysten johdosta. Pankkien valvonnan lisääntyessä on kuitenkin myös huoli yksityisyyden ...
  • Pankkisalaisuus 

   Palomäki, Sini (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkisalaisuudella tarkoitetaan pankin ja pankissa toimivan henkilön velvollisuutta ja oikeutta pitää salassa, mitä pankin toiminnassa on saatu tietää asiakkaan tai jonkun muun henkilön taloudellisista tai muista asioista. ...
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen kiinteistönvälityksessä : Välitysliikkeen ja välittäjän vastuista ja velvollisuuksista 

   Boedeker, Saija (30.06.2023)
   Pro gradu -tutkielma
   Avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka omassa toiminnassaan voivat tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä. Tällaisen ...
  • Rahanpesun torjunta Suomessa 

   Karjalainen, Ella (24.04.2023)
   Pro gradu -tutkielma
   Rahanpesu on globaali ongelma, jolla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia. YK:n arvion mukaan rahaa pestään vuosittain noin 2–5 % maailman bruttokansantuotteesta. Suomessa valtio menettää ...