"rahan kysyntä" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Uudistettu rahan kysyntämalli arvopaperikaupalla täydennettynä 

   Lehto, Hennamari (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan rahan kysyntäteorioita ja erityisesti käteisen rahan määrää kokonaisvarallisuudessa. Tutkielman päätavoitteena oli selvittää rahan merkitystä varallisuusmuotona. Nykyaikaisen ...