• Radiologins fackspråk. Meningsbyggnad, läsbarhet och verb. 

      Järvi, Hanna (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Ammattikielten tutkimus on yleistynyt 1900-luvun alusta saakka. Lääketieteen ammattikieltä on tutkittu melko paljon, mutta tutkimuskohteena ovat usein olleet lääketieteen termit. Alan ammattilaisena haluan tutkia radiologian ...