• Yhteisöllisyys Foodie-kulttuurissa: Case raakaruoka 

      Mikkola, Meri-Helene (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Vaikka nykyaikana kuluttamisen voi nähdä heijastavan yhä enemmän henkilön omaa identiteettiä ja perustuvan henkilökohtaisiin kulutuspäätöksiin, ei kuluttaminen ole koskaan täysin irrallinen sosiaalisesta kontekstista. ...